یکشنبه 8 آذر 1383

انتقال برخي از بازداشت‌شدگان اخير به زندان اوين، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
تعدادي از بازداشت‌شدگان اخير مربوط به پرونده‌ي سايت‌هاي اينترنتي پس از تكميل تحقيقات در دادسراي فرودگاه به زندان اوين منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) انتقال اين افراد به اوين به دليل عجز از پرداخت وثيقه از سوي آنها، عنوان شده است و تعدادي ديگر از اين بازداشت‌شدگان با تامين وثيقه تعيين شده، در حال حاضر آزاد هستند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14958

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتقال برخي از بازداشت‌شدگان اخير به زندان اوين، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016