دوشنبه 9 آذر 1383

انجمن اسلامي دانشجويان شيراز :خواستار رفراندوم قانون اساسي براي به مقصد رساندن جنبش ملي و صد ساله ايرانيان هستيم، ايلنا

تهران- خبرگزاري کار ايران

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي شيراز و علوم پزشکي با صدور بيانيه اي تاکيد کرد : جنبش دانشجويي در ادامه رسالت تاريخي خود و در آستانه روز دانشجو رفراندوم قانون اساسي را تنها راه باقي مانده مي داند.
به گزارش" ايلنا" در بخشي از اين بيانيه آمده است: ايران از ابتداي جنبش مشروطه تاکنون شاهد نهضتي ملي بوده که هرچند وقت يک بار با قدرتي عظيم و حرکت هايي فراگير در سطح جامعه صحنه سياست ايران را دستخوش تغييرات دموکراتيکي مي نمود و تا مدت کوتاهي با حمايت از آن، مانع از انحراف و يا انحلال آن توسط قدرت هاي واپسگرا مي شده است اما پس از اين مدت کوتاه اختلاف ها و درگيري هاي داخلي باعث به هدر رفتن پتانسيل مردمي شده و در پس آن فشارهاي بيروني باعث شکست حرکت مي‌‏گرديده و در نهايت احساس دلسردي و سرخوردگي از شکست به ايرانيان باز مي‌‏گشته است.
در ادامه اين بيانيه آمده است: در آخرين مرحله جنبش ملي ايران به اصلاحات روي آورد که به دلايل متعددي به شکست انجاميد، از جمله مهمترين عوامل اين شکست، نبودن ظرفيت در قانون اساسي و نيز وجود تضادها و تناقض ها در قانون که مانع به ثمر نشستن ظرفيت هاي دموکراتيک موجود در همين قانون نيز شد و کشاکش قدرت ها بر سر تفاسير گوناگون از قانون اساسي، آزادي هاي تصريح شده در همين قانون از جمله آزادي بيان و مطبوعات که به هيچ دليلي حتي استقلال و امنيت ملي نمي‌‏توان آن را نقض کرد و نيز فرصت بروز و اجرا در عمل را نيافتند.
از اين رو جنبش دانشجويي در ادامه رسالت تاريخي خود و نيز در دنباله حرکت جنبش ملي ايران که در 100 سالگي و در مرز پختگي توان تصميم گيري عقلاني را در خود مي بيند، در آستانه روز بزرگ دانشجو بر رفراندوم قانون اساسي به عنوان تنها راه باقي مانده پاي مي فشارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي شيراز و علوم پزشکي در پايان آورده است: خواستار رفراندوم قانون اساسي براي به مقصد رساندن جنبش ملي و صد ساله ايرانيان مي‌‏باشيم.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14972

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انجمن اسلامي دانشجويان شيراز :خواستار رفراندوم قانون اساسي براي به مقصد رساندن جنبش ملي و صد ساله ايرانيان هستيم، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016