جمعه 13 آذر 1383

احمدي‌نژاد : ورود من به عرصه‌ي انتخابات مشكل است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي

دكتر احمدي‌نژاد گفت:« در نظام اسلامي تك‌تك مردم در مقابل همه مسائل كشور هم حق دارند و همه مسئولند.»

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، شهردار تهران در آخرين نشست همايش سراسري مناديان عدالت كه در كرمانشاه برگزار شد، با ارزشمند خواندن حضور خود در جمع مردم و دانشجويان استان كرمانشاه اظهار داشت:« كرمانشاه در زمان انقلاب و جنگ و بعد از آن از سنگرهاي مستحكم دفاع از آرمانهاي ملت ايران بوده است.»

شهردار تهران در ادامه به بحث اصلي اين نشست با عنوان «جنبش دانشجويي و عدالت خواهي» پرداخت و با ارزشمند دانستن پديده جنبش دانشجويي براي كشور گفت:« جوانان نقطه اميد و نماد صداقت و بالندگي كشور به حساب مي‌آيند و زماني كه اين جوانان در جايگاهي مانند دانشگاه قرار مي‌گيرند، جنبش دانشجويي را پديد مي‌آورند.»

احمدي‌نژاد تحليل حركت دانشجويي در كشور را نيازمند بحث مستقلي دانست و تصريح كرد:« در طول 50 سال اخير حركت دانشجويي در كشور ما به عنوان يك پديده مستقل شناخته شده است كه هر گاه دانشجويان و حركت دانشجويي ويژگي اصالت خود را حفظ كرده، باعث پديده آمدن ارمغانهاي بزرگي براي كشور شده و هر زماني كه از اين ويژگيها فاصله گرفته، دستاوردي را به همراه نداشتند.»

وي عدالت طلبي را جزء هويت حركت دانشجويي عنوان و خاطرنشان كرد:« حركت دانشجويي بدون داشتن آرمانهاي بلند الهي و انساني، عدالت خواهي، ظلم ستيزي و بدون تلاش براي استقرار ارزشهاي الهي و انساني فاقد مفهوم است كه البته آسيب‌شناسي جنبش دانشجويي نيازمند بحث مستقلي است.»

وي حركت دانشجويي را با آرمانهاي بلند انقلاب عجين دانست و افزود:« حركت دانشجويي يك حركت حزبي و براي كسب كرسي قدرت يا حركت از روي خودخواهي، غرور و تعصب نيست بلكه اين حركت را بايد تجلي روح‌ آرمان‌گرا و پاك جوانان كشور در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي براي تحقق اهداف بلند عنوان كرد و در واقع تمام فرازهاي برجسته حركت دانشجويي زماني اتفاق افتاده كه تشكلهاي دانشجويي اين ويژگي‌ها را حفظ كرده‌اند.»

احمدي‌نژاد گفت: «انسان بين دو پديده تعريف مي‌شود اول گذشته او كه باعث دادن هويت، آرمان، انگيزه و جهت به انسان مي‌شود و دوم آرمانهايي كه از سوي هر فرد تعقيب مي‌شود.»

وي افزود:« انسان غير متكي به گذشته، انسان بي هويتي است و امروز محور اصلي تهاجم فرهنگي دشمن قطع رابطه ما با گذشته و آرمان بلند انقلابي است.»

شهردار تهران بيان داشت:« فردي كه رابطه‌اش با گذشته قطع شود مانند فردي است كه حافظه خود را از دست داده و در اين صورت هر كسي مي‌تواند هويتي جديد را به او القاء كند و در واقع كساني كه ارتباط خود را با آرمانهاي بلند از دست مي‌دهند دچار سرگشتگي شده و نمي‌دانند به دنبال چه چيزي هستند.»

به گزارش ايسنا، وي گفت:« امروز يك لذت‌جويي غربي افراطي و فردگرايي افراطي در حال تلقين به جوامع آرمان‌گرا است كه در آن تلاش مي‌شود رابطه كشور با گذشته و آينده خود را قطع كنند.»

احمدي‌نژاد با اشاره به سابقه چند هزار ساله تاريخي و نقش برجسته ايران در تمدن بشري اظهار داشت:« هر ملت داراي مسير و منحني رشدي است كه در طول تاريخ و علي‌رغم همه مسائل آن را طي مي‌كند و ملت ما نيز داراي اين مسير رشد است و ملتي بي ريشه نيست.»

وي علوم مختلف از جمله رياضيات، پزشكي، ادبيات و ... را مرهون تلاش تاريخي ايرانيان دانست و با ابراز تأسف از نسبت دادن اين علوم به غرب گفت:« تاريخ مسلم و ثبت شده ايرانيان در هزار سال اخير نشان دهنده اين واقعيت غير قابل انكار است كه ما در تمامي رشته‌هاي علمي سرآمد روزگار خود بوده‌ايم و متأسفانه آنها درصدد تحريف آن هستند.»

وي بيان داشت:« اگر ما خواهان آينده‌اي درخشان و كشوري قدرتمند هستيم بايد از سويي به گذشته پرافتخار و از سويي به آرمانهاي بلند انقلابي خود اتكا كنيم كه مطمئنا نسل امروز با همان شور نسل اول آرمانهاي الهي ملت ايران را دنبال خواهد كرد، البته با اين تفاوت كه نسل امروز، هوشمندتر و كارآموزتر مي‌باشد.»

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) شهردار تهران در ادامه به سؤالات دانشجويان پاسخ گفت.

احمدي‌نژاد در خصوص سؤالي مبني بر حضور وي در انتخابات اظهار داشت:« فكر مي‌كنم ورود من به اين عرصه خيلي مشكل است و بحث رياست جمهوري قدري زود است.»

وي در خصوص ويژگي رييس جمهور آينده كشور با بيان اين مطلب كه كشور امروز نيازمند يك مديريت تحول گراست گفت:« كشور ما نيازمند يك تحول و نگاه نو در همه عرصه هاست كه مطمئنا با روشهاي حاكم امروز در عرصه‌هاي اداره كشور نمي‌توانيم در آن جهش بلندي داشته و به همه نيازها پاسخ دهيم.»

وي بيان داشت:« ما نيازمند نگاهي هستيم كه به توانمندي ملت ايمان دارد كه اين نگاه داراي دو پايه و چند ويژگي است.»

احمدي‌نژاد، خودباوري و اتكا به ملت را از ويژگيهاي اين نگاه بر شمرد و خاطر نشان كرد:« امروز ملت ايران يك رسالت بزرگ تاريخي بر پايه يك جامعه مقتدر و پيشرفته اسلامي را به عهده دارد كه در حقيقت اين جامعه بر پايه عدالت و مقدمه آزادي بشريت در تمام جهان است و در واقع ملت ما توانايي، لياقت و استعداد ايفاي اين رسالت را داراست.»

شهردار تهران با اشاره به نقش مردم در اين نگاه گفت:« در نگاه تحول‌گرا و انقلابي، حضور و تولي مردم، يك نقش اصيل و پايدار است و اصولا بدون حضور و خواست و مشاركت مستمر مردم امكان تحقق هيچ هدف و آرماني وجود ندارد و در حقيقت كشور و انقلاب مال مردم است و آنها مالك همه ساختارها و موجوديت نظام‌اند.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي اين نگاه را متفاوت از نگاه دموكراسي غربي به مردم دانست و تصريح كرد:« در نظام اسلامي تك‌تك مردم در مقابل همه مسائل كشور هم حق دارند و همه مسئولند. حتي برقراري عدالت و معنويت بدون خواست مردم امكان‌پذير نيست كه البته اين به مفهوم اينكه رهبري در جامعه نقشي ندارد نيست، زيرا رهبر و مردم (امام و امت)در جامعه اسلامي يك مجموعه به هم پيوسته هستند.»

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15168

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احمدي‌نژاد : ورود من به عرصه‌ي انتخابات مشكل است، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016