دوشنبه 7 دی 1383

احمد منتظری: آیت الله منتظری با انجام رفراندوم زیر نظر سازمان ملل مخالفت نکرده بود، راديو فردا

احمد منتظری ، فرزند آیت الله حسینعلی منتظری ، روحانی ارشد شیعه، در مصاحبه با رادیوفردا می گوید نظر پدر خود در باره برگزاری رفراندوم در ایران زیر نظر سازمان ملل را اشتباه فهمیده بود و آیت الله با انجام چنین رفراندومی موافق است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

احمد منتظری می افزاید در هر حال، پدر او موقع را برای رفراندوم خاصی که چند تن از فعالان سیاسی و دانشجوئی با به راه انداختن پایگاه اینترنتی www.6000000.com به راه انداخته اند، مناسب نمی داند. احمد منتظری افزود پدر او در هرحال رفراندوم را حق مردم ایران می داند و درباره رفراندوم زیر نظر سازمان ملل اظهارنظری نکرده بود.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16134

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احمد منتظری: آیت الله منتظری با انجام رفراندوم زیر نظر سازمان ملل مخالفت نکرده بود، راديو فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016