سه شنبه 8 دی 1383

سخنی چند با آقای منتظری در مورد رفراندوم، حامی رهنورد

از نظر شما راجع به توافق با رفراندم در ابتدا و بعد هم مخالفت با آن از طریق جراید مطلع شدم به اینطریق که از یک طرف با مراجعه به ارای عمومی موافقید و از طرف دیگر با رفراندم زیر نظر سازمان ملل مخالفید؟
با توجه به شناختی که از آیت الله تا به حال داریم شما هرگز به سمت تصرف قدرت حرکت نکردید و در رابطه با اعدام زندانیان سیاسی در مقابل لید ر خود ایستادید و به گرد مافیای قدرت فعلی که در اطراف او گرد امده بودند وقعی ننهادید ودست نفاق همین آقایان را در زمانیکه از مک فارلین فرستاده دولت ریگان به گرمی استقبال می کردند و در عین حال در هر کوی و برزنی شعار مرگ بر آمریکا سر میدادند وپرچم آنرا به آتش می کشیدند رو کردید البته بهای آنرا نیز پرداختید خلع ید از شما اعدام داماد تان آقای هاشمی حبس فرزندان و حصر خادگی خودتان و تمامی این مراحل نیزدر نشست های پشت پرده مافیای قدرت تصمیم گیری و با کمک احمد اجرا شد لید ر شما با سادگی کامل کانالیزه و هدایت شد او بنظرم بسیار مرد ساده ای بود و شما هم البته بسیار ساده لوح او اسیر تعصب کینه توزی و انتقام از خانوادهء پهلوی بود وبس و هیچگونه جهان بینی و فلسفهء خاصی برای اداره کشور نداشت او حتی چند کتاب ساده راجع به مسائل اقتصادی و سیاسی جهان فعلی نخوانده بود.
از این روست که مردم آزاده و اهل فکر و قلم برای شما احترام خاصی قائل هستند اما ایت الله باید به این نکته توجه داشته باشند که اینده ایران تحت تسلط و سیطره مذ هب نخواهد بود و این نیز به نوبه خود بستگی به نقش و حرکت درست روحانیت معاصر دارد و تجربه بسیار گران حوادث 25 سال اخیر نشان می دهد که می بایست جایگاه مذهب را از سیاست متمایزکرد و بجاست آیت الله اولین قدم لازم در این زمینه بر دارند و نقش راهبردی در این جهت بعهده گیرند تا اکثریت قریب به اتفاق جامعه روحانیت خاموش فعلی را به حرکت در تقابل با این طبقه خود کام که دین را بازیچه مطامع و منافع خود قرار داده اند رهنمون فرمایند نمونه روشن آن نقش آیت الله سیستانی در عراق امروز است اما با این مشخصه بزرگ که مردم ایران تجربه 25 ساله حاکمیت مذهب را کاملا لمس کرده در صورتیکه بخش بزرگی از شیعیان عراق دچار تب حکومت اسلامی هستند و به تحریک مافیای قدرت در ایران بوسیله عواملی از جمله مقتدی صدر و صدور تروریسم و ....به دنبال ایجاد یک حکومت اسلامی حامی خود هستند تا به این وسیله حاکمیت خود را تضمین کنند که در حال حاضر آیت الله سیستانی با درایت خاصی با معضل حکومت اسلامی شبیه ایران و آلوده نشدن روحانیت شیعه عراق در صدد نقش بر آب کردن سیطره نفوذ مافیای ایران در میان شیعیان عراق است.
اینکه اصلاح طلبان با رفراندم مخالفت کردند جای تعجب نیست چرا که آقایان مجبورند به حاکمیت ولایت فقیه اعتقاد داشته باشند ودر نتیجه به نظام یعنی کیش و مات یا اگر هم اعتقاد ندارند جرئت مخالفت با ان را در یک جبهه علنی ندارند و بدین سان شعار مردم سالاری خاتمی تبدیل به شعار مردم سالاری دینی یعنی قبول ولایت مطلقه فقیه شد که با روح دمکراسی یا مردم سالاری در تضاد کامل بود او حتی وقتی قصد استفغاء داشت و درخواست کرد که در واقع انتصابات مجلس و ریاست جمهوری با هم انجام شود با تشرآقا و تهدید روبرو شد و درست به همین دلیل است که ملت ایران با انتظار 8 سا ل امید واهی به اصلاح طلبان جهت استقرار دمکراسی از طرف آقای خاتمی بنوعی دچار سر خوردگی جدی شدند.
اینکه آقای خاتمی عنوان می کند که قانون اساسی فعلی ظرفیت های دمکراتیک دارد یک شوخی پایان خدمت ایشان است که جان به سلامت برد و گوشهء عزلت گیرد اصل مهرهء 5 قانون اساسی و اصلاحیه آن یعنی اصل ولایت مطلقه فقیه همانطور که شاهد هستیم تمامی اصول دیگر را کیش و مات می کند هر چند این مهره جزء بی ارزش ترین و پست ترین مهره ها باشد اما آنانی که ادعا می کنند چرا ملت ایران مانند مردم اکراین به خیابانها نمی ریزند گوئی چشمان خود را بسته اند ملت ایران همانند ملت اوکراین انقلاب نارنجی خود را با صبر و متانت در دو دوره ریاست جمهوری خاتمی با یک صف آرائی دمکراتیک و غیر قابل وصف وبا یک حرکت بزرگ حاکمیت مافیا را به خطر انداختند و زمانیکه این حاکمیت در خطر از هم پاشیدگی کامل بود و اصلاح طلبان نیز در اوج قدرت بودند متاسفانه پرزیدنت خاتمی از خود ضعفی بزرگ نشان داد و اصرار آقای حجاریان نیز برای استفاده از این قدرت مردمی برای در هم شکستن مافیای قدرت بی نتیجه ماند پرزیدنت خاتمی تسلیم شد و آقای حجاریان به خاطر تحریک آقای خاتمی به گونهء دکتر فاطمی که قصد شکستن چارچوب نظام را داشت چند گلوله دریافت کرد و بدین سان است که گویند کارهای بزرگ را مردان بزرگ باید و خاتمی شاید علیر غم میلش مرد اینکار نبود مردمی که آماده بودند با یک اشاره او به خیابانها بریزند واین بساط جهل و جنایت را ریشه کن کنند عاملی شد باز دارنده او حتی جلوی حرکت خود جوش دانشجویان را نیز با وعده و وعید سد کرد و دانشجویانی همچون احمد باطبی فقط به جرم نشان دادن یک پیراهن خونی هنوز در بندند و اما بعضا با سئوالی بدون جواب روبرو می شویم که چرا آقای خاتمی در دور دوم باز هم کاندیدا شد؟ و عجیب اینکه آقایان اصلاح طلب که حداقل می بایست انتخابا ت آینده ریاست جمهوری را برای حفظ آبرو هم که شده تحریم کنند بدنبال کاندیداتوری معین هستند اگر فرض کنیم که مردم با شما هم باشند که در واقع این پایگاه را مد تهاست ازدست داده اید از این امامزاده ریاست جمهوری منتظر چه معجزه ای هستید در نظامی که به قول آقای حجاریان رئیس جمهور حاجب الدوله است یا به قول خود پرزیدنت خاتمی تدارکچی نظام و بشنوید که تازه آقای لاریجانی کاندیدای اقتدار گرایان خود با شعار یک تدارکچی با عر ضه پا به صحنه انتخابات می گذارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

باید به این نکته توجه داشت که طرح رفراندم به معنی مراجعه واقعی به اراء عمومی نمی تواند زیر نظر حاکمیت ولایت فقیه انجام شود و می بایست زیر نظر سازمان ملل انجام گیرد در غیر اینصورت شاهد ان خواهیم بود 9/99 در صد به نظام ولایت فقیه رای آری میدهند.
اینکه آیت الله نسبت به سازمان ملل اظهار بد بینی می کنند و از آن بعنوان اشغال نام می برند باعث بسی تعجب است اولا اگر به معنی کلمه اشغال مراجعه شود یعنی اینکه به مسلخ کشیدن ارادهء ملتی توسط عده ای که با فرهنگ و آداب و رسوم آن بیگانه باشند و آنچه در آن د یار یافت می شود به تاراج ببرند مردانشان را در سیاه چالها بیاندازند یا آنان را بکشند یا به دریوزگی برسانند و دخترانشان را در بازار فجیده به فروش برسانند و.......اشغال گر خودی و غریبه ندارد آیا کشور با ارادهء ملی اداره می شود آیا مافیای حاکم وامثال صدام حسین اشغال گر نبوده و نیستند .
دوما اگر نظام ولایت فقیه دست از سنگسار زنان و اعدام نویسندگان و فعالان سایتهای اینترنتی بر داشته صرفا به دلیل فشارهای سازمان ملل و مجامع حقوق بشرآن است نه آنکه ضحاک مار بدوش مهربان شده.
اما از انجائیکه از طرف اصلاح طلبان به اعتماد مردم ضربهء اساسی خورده بخش بزرگی از مردم این طرح رفراندم قانون اساسی را هم ترفند جدیدی از سوی مافیای قدرت برای بازی چند ساله آینده می دانند که می بایست تمام فعالان و جنابعالی نیز برای بازگشت این اعتماد که تنها راه حل بدون خونریزی و عد م دخالت خارجی است کوشا باشند.
با احترام اجازه می خواهم ناگفتها را به وقت دیگری بگذارم و در پایان از حضرتعالی تقاضا کنم بعنوان یک شهروند نقش خود را در محور روحانیت برای استقرار یک نظام لائیک که مذهب و روحانیت به جایگاه خاص خود باز گردد تلاش خود را مبذول بفرمائید.


حامی رهنورد
27 دسامبر 2004

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16187

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سخنی چند با آقای منتظری در مورد رفراندوم، حامی رهنورد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016