یکشنبه 13 دی 1383

پيام شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران به مناسبت آغاز سال نو ميلادی

جهان در حالی سال نو ميلادی 2005 را آغاز می کند که فاجعه بزرگ زمين لرزه و خيزاب های ناشی از آن در کشورهای جنوب آسيا و سواحل اقيانوس هند تاکنون حدود يکصد و پنجاه هزار کشته، هزاران مفقود الاثر و صد ها هزار مجروح و بی خانمان و ميلياردها دلار خسارت برجای نهاده است. حوادث کوچکتر ديگری نيز در آرژانتين و ديگر گوشه و کنار جهان قرباني بسيار گرفته و روزهای آغازين سال نو ميلادی را با موجی از درد و اندوه برای مردم جهان مواجه ساخته است. مردم ميهن ما که درست يکسال قبل در همين روزها فاجعه ملی زلزله بم را تجربه کرده اند بخوبی می دانند و حس می کنند که مصائب طبيعی با چنين ابعاد گسترده، چه پی آمدهای دردناک و ناگواری را تا مدت های طولانی برای بازماندگان و برای جامعه بشری رقم می زند. تنها همبستگی و ياری رسانی بين المللی و همدردی عميق انسانی است که می تواند ابعاد هولناک اين مصائب را تا حدودی قابل تحمل و کنترل سازد.
اما زندگی بر روی کره خاکی ما ادامه دارد و مردم جهان با بيم ها و اميدهائی تازه به استقبال سال نو مسيحی می روند. در يکسال گذشته علاوه بر مصائب طبيعی، فجايع حاصل از جنگ در آسيا و آفريقا و بويژه در خاورميانه، تروريسم بين المللی، فقر و گرسنگی، بيماری های غير قابل درمان و کنترل، بی عدالتی، تخريب محيط زيست، و ناتوانی انسان در پيش بينی و مهار آسيب پذيری های کره زمين، همچنان تلفات و ضايعات توام با نگرانی های بسياری را برجای گذاشت. در عين حال تلاش و مبارزه اميد آفرين مردم در برخی از کشورهای درحال توسعه برای دست يابی به آزادی ، دمکراسی، پيشرفت و برخورداری از يک زندگی شايسته تر، تجارب جديد و ارزشمندی را به جهان عرضه کرد. همچنين پيشرفت های تازه علمی و تکنولوژيک افق های جديدی را برای آگاهی و کنترل انسان بر مشکلات خويش گشود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رويدادهای يکسال گذشته در مجموع تجلی ديگری از وضعيت جهان درحال گذار ما با همه تناقضات و پيچيدگی هايش بود. بکوشيم تا سال نو ميلادی را با همبستگی بين المللی بيشتر و با آرزوی زندگانی و جهانی بهتر برای بشريت آغاز کنيم. همدردی و همياری جهانيان با قربانيان فاجعه های سياسی، اقتصادی و نيز طبيعی در کشورهای دور و نزديک دست آوردهای مثبتی است که جهان کوچک و يکپارچه ما روزبروز بيشتر به آن نيازمند است.
اتحاد جمهوری خواهان ايران ضمن ابراز همدردی و همبستگی بمناسبت فاجعه زلزله جنوب آسيا، سال نو ميلادی را به مردم جهان، به هم ميهنانمان در داخل و خارج از کشور و بويژه به جامعه ارامنه و همه خانواده های مسيحی ايران صميمانه شادباش می گويد.
شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
اول ژانويه 2005

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16335

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيام شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران به مناسبت آغاز سال نو ميلادی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016