سه شنبه 15 دی 1383

اطلاعيه حزب ملت ايران پيرامون طرح رفراندوم

پاينده ايران
اي آفريدگار پاك
ترا مي پرستم و از تو ياري مي جويم


اطلاعيه شماره 2
هم ميهنان شرافتمند :

از آنجا كه به تازگي مشاهده شده است ، درسايت WWW.60000000.COM در مورد رفراندم مطرح شده در خارج كشور، آقاي سعيد بشيرتاش بنام دبير سازمان جوانان حزب ملت ايران از آن پشتيباني كرده است . بدينوسيله اعلام مي دارد كه شخص نامبرده هيچگونه سمتي در حزب ملت ايران چه در درون و چه در برون مرز نداشته و ندارد .
براي آگاهي هم ميهنان اعلام مي دارد كه حزب ملت ايران از سال 1361 راه برون رفت از بن بست هاي پيش روي را همه پرسي ( رفراندوم ) دانسته و آن را از حقوق طبيعي ملت مي داند، اما از آنجا كه طلب هر خواسته بايد در راستاي سود و صلاح ملي و آنهم بستگي به زمان طرح و شرايط حاكم بر منطقه دارد. اين رو طرح برگزاري رفراندوم در شرايط كنوني كه ميهن مورد تهديد بيگانگان است و شرايط برگزاري آزاد آن نيز در درون كشور فراهم نيست ، رفراندوم مطرح شده را نا بهنگام مي داند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حزب ملت ايران هرگونه اظهار نظر موافق با اين طرح را در درون و چه در برون ميهن بنام اين حزب بد اخلاقي سياسي دانسته ، آن را محكوم مي كند .


دبيرخانه حزب ملت ايران - تهران
تهران چهادهم د يماه 1383 خورشيدي

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16447

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه حزب ملت ايران پيرامون طرح رفراندوم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016