سه شنبه 29 دی 1383

احضار شش نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد رجايي به كميته انضباطي، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

شش نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد رجايي به كميته انضباطي دانشگاه احضار شدند.
به گزارش "ايلنا"، دبير فرهنگي و نائب دبير انجمن اسلامي دانشگاه شهيد رجايي و هم چنين دبير شوراي صنفي و دانشجوياني ديگر به كميته انضباطي احضار شدند.
همچنين هفته گذشته؛ دبير سياسي انجمن اسلامي دانشگاه شهيد رجايي با محكوميت دو ترم تعليق از تحصيل روبرو شدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17129

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احضار شش نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد رجايي به كميته انضباطي، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016