یکشنبه 4 بهمن 1383

اتحاديه اروپا : هدف ما و آمريكا در قبال ايران يكي است ؛ امتياز دادن و حمايت از ميانه‌‏روها در ايران را ترجيح مي‌‏دهيم، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

اتحاديه‌‏اروپا، تهديد حمله آمريكا به ايران را كم‌‏اهميت خواند و اعلام كرد‏: در نهايت راه‌‏حل ديپلماتيك در مورد بلندپروازي‌‏هاي هسته‌‏اي تهران يافت مي‌‏شود.
به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران ( ايلنا ), "بنيتا فررو والدنر"، كميسر جديد روابط‌‏خارجي اتحاديه اروپا به يك روزنامه آلماني گفت: اتحاديه‌‏اروپا و آمريكا خواستار نتيجه مشابهي در بحث و گفت‌‏وگو با ايران هستند.
وي در مصاحبه با روزنامه "بيلدآم ‌‏زونتاگ", گفت: مذاكرات، بسيار دشوار خواهد بود با اين حال من قاطعانه معتقدم تلاش‌‏هاي ديپلماتيك موفقيت‌‏آميز خواهد بود.
"فررو والدنر" تصريح كرد‌‏: من اين حرف را بر اساس اين واقعيت مطرح مي‌‏كنم كه هيچ‌‏كس نمي‌‏تواند نتيجه حمله نظامي را نه‌‏تنها در منطقه بلكه در روابط ميان جهان‌‏اسلام و غرب را كم‌‏اهميت بپندارد.
وي افزود: اتحاديه‌‏اروپا و آمريكا هدف يكساني دارند و آن ممانعت از دستيابي ايران به تسليحات هسته‌‏اي است و هر دو نيز خواستار راه‌‏حل صلح‌‏آميز هستند.
"فررو والدنر" گفت‌‏: تنها تفاوت ميان بروكسل و واشنگتن در اولويت اقدامي است كه برگزيده‌‏اند؛ اروپا، امتياز دادن و حمايت از ميانه‌‏روها در ايران را ترجيح مي‌‏دهد و آمريكا رويكرد تندتر را بر مي‌‏گزيند.
در ضمن "مانوئل باروسو"، رئيس كميسيون اتحاديه‌‏اروپا، گفت‌‏: اتحاديه اروپا در حال برگزاري مذاكره با ايران در خصوص توافق‌‏نامه تجاري و ارتقاي همكاري است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي كه با اشپيگل مصاحبه مي‌‏كرد، گفت: ايران بايد آشكارا بداند كه بايد به تعهدات خود پايبند بماند.

Copyright: gooya.com 2016