دوشنبه 5 بهمن 1383

براساس نظرسنجي خبرگزاري فارس: 5/73 درصد مردم در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري شركت مي‌كنند

خبرگزاري فارس: نتايج تازه ترين نظرسنجي، از شركت 5/73 درصد مردم در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري خبر مي‌دهد.

در اين تحقيق كه به سفارش خبرگزاري فارس و توسط يكي از مراكز نظرسنجي كشورانجام شده است، 5/10 درصد پاسخگويان به گزينه «شركت نمي‌كنم» جواب داده و 16 درصد نيز هنوز تصميم لازم را در اين خصوص نگرفته‌اند.
براساس يافته هاي اين تحقيق، 7/71 درصد مردان و 2/76 درصد زنان در انتخابات شركت خواهند كرد.
جامعه آماري اين تحقيق شامل 29 هزار و 416 نفر افراد بالاي 15 سال در سطح 28 استان كشور (روستايي و شهري) بوده است كه از ميان پاسخگويان 61 درصد افراد مرد و 39 درصد زن مي‌باشند.
در اين نظر سنجي افراد داراي تحصيلات ديپلم با اختصاص 4/33 درصد به خود، بيشترين تعداد نظردهندگان به شمار مي‌آيند وتعدادپاسخگويان با سطح تحصيلات بي‌سواد 8/5 درصد و تحصيلات ابتدايي با 8/10 درصد در ذيل اين جدول قرار مي گيرد.
سطح تحصيلات ساير پاسخ دهندگان عبارت است از؛ دوره راهنمايي 9/11 درصد، دبيرستان 2/11 درصد، فوق ديپلم 1/11 درصد، ليسانس 1/13 درصد، فوق ليسانس 5/1 درصد، دكتري 4/0 درصد و حوزوي 8/0 درصد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين گزارش حاكي است 4/18 درصد پاسخ دهندگان خانه‌دار و پس از آن به ترتيب 18 درصد شغل آزاد 4/10 درصد كارمند، 10 درصد بيكار، 9/9 درصد دانشجو، 5/8 درصد دانش‌آموز، 4/5 درصد كشاورز و دامدار، 3/4 درصد كارگر، 4/2 درصد بازنشسته و مابقي داراي مشاغلي همچون پزشك، مهندس، استاد دانشگاه، روحاني و نظامي بوده‌اند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17346

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'براساس نظرسنجي خبرگزاري فارس: 5/73 درصد مردم در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري شركت مي‌كنند' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016