شنبه 10 بهمن 1383

علي افشاري: آراي مردم بايد تعيين‌كننده باشد نه اينكه برخي بخواهند حول راي مردم مصلحت‌سنجي كنند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي

عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه)، خاطرنشان كرد كه روند برگزاري انتخابات نشان خواهد داد كه آيا زمينه‌ي شركت آزادانه‌ي همه‌ي گروهها وجود دارد يا نه.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) علي افشاري طي سخناني در ميزگري كه در ايرنا برگزار شد، ضمن تاكيد بر اهميت تاثير انتخابات، چگونگي حضور دفتر تحكيم وحدت در انتخابات شوراها و مجلس هفتم را يادآور شد و تاكيد كرد كه رييس‌جمهور با توجه به اختياراتي كه دارد بايد تبلور اراده‌ي مردم باشد.

وي با اشاره به نقش دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) در انتخابات، و با بيان اين كه اين تشكل كاركرد حزبي نخواهند داشت، ابراز عقيده كرد: ما قضاوت در مورد سلامت انتخابات را به شركت در آن ترجيح مي‌دهيم.

وي معتقد است كه انتخابات آتي بايد فرصتي براي پيشبرد دموكراسي باشد.

عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت با اعتقاد به اين كه مشاركت در انتخابات به تنهايي به پيشبرد دموكراسي كمك نمي‌كند، خاطرنشان كرد كه به همان اندازه كه مردم حق راي دادن دارند، در راي ندادن هم مختارند و تاكيد كرد: آراي مردم بايد تعيين‌كننده باشد نه اينكه برخي بخواهند حول راي مردم مصلحت‌سنجي كنند. مردم بايد خودشان را به حاكميت تحميل كنند نه اينكه حاكميت خود را به مردم تحميل كند.

وي مدعي شد: دفتر تحكيم هزينه‌هاي مواضع خود را پذيرفته است، حتي اگر اين هزينه منحل شدن و فعاليت غيررسمي باشد، فعاليت در فضاي رسمي نسبت به فضاي غيررسمي، مزيت مطلق ندارد.

افشاري با بيان اين كه در سال‌هاي اخير تمايلات نسل جديد دانشجويي به مسائل فرهنگي و عرصه‌ي خصوصي بيشتر شده است، از تشكيل پارلمان دانشجويي در راستاي تبلور تفكر عام دانشجويان استقبال كرد و آن را راهي دانست كه از طريق آن تشكل‌هاي دانشجويي پتانسيل‌هاي خود را صرف درگيري نمي‌كنند و عقايدشان در پارلمان هم‌پوشاني پيدا مي‌كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بر اساس اين گزارش، خبرگزاري جمهوري اسلامي از مسوولان جامعه‌ي اسلامي دانشجويان نيز براي شركت در اين نشست دعوت كرده بود، كه گفته شد به دليل برخي مسائل داخلي از حضور در اين جلسه خودداري كرده‌اند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17569

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'علي افشاري: آراي مردم بايد تعيين‌كننده باشد نه اينكه برخي بخواهند حول راي مردم مصلحت‌سنجي كنند، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016