یکشنبه 18 بهمن 1383

شش زنداني در کرج در اعتراض به مراعات نشدن طبقه بندي زندانيان دست به اعتصاب زدند، گفتگو با محمدعلي دادخواه ، مريم احمدي، راديو فردا

کانون مدافعان حقوق بشر در ايران مي گويد شش زنداني در زندان رجايي شهر کرج، در اعتراض به مراعات نشدن طبقه بندي زندانيان دست به اعتصاب غذا زده اند. بينا داراب زند، ارژنگ داوودي، حجت زماني، مهرداد لهراسبي، دکتر فرزاد حميدي و جعفر اقدامي خواستار جداکردن زندانيان سياسي از ساير زندانيان شده اند. کانون با اعلام خبر از مقامهاي دستگاه قضايي خواستار آزادي اين زندانيان سياسي شد. محمد علي دادخواه، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد از زماني که قانون طبقه بندي زندانيان در ايران به موضع پيشنهاد، و اجرا و حتي اجراي موقت رسيده است، بين زندانيان عادي و زندانيان سياسي قائل به تفکيک شده اند، حتي در مواقعي که اعلام مي شده زنداني سياسي وجود ندارد، اما به تبع اعلام جرم و مجازاتي که در خصوص اشخاص نسبت به مورد عقيدتي و يا امر مطبوعاتي بوده، هرگز آنها را داخل زندانهايي که زندانيان عادي به يکسان تقسيم و تفکيک نمي کردند.

مريم احمدي (rm) صدا | (wma) صدا [ 5:49 mins ]

مهديه جاويد (راديوفردا): کانون مدافعان حقوق بشر در ايران مي گويد شش زنداني در زندان رجايي شهر کرج، در اعتراض به مراعات نشدن طبقه بندي زندانيان دست به اعتصاب غذا زده اند. بينا داراب زند، ارژنگ داوودي، حجت زماني، مهرداد لهراسبي، دکتر فرزاد حميدي و جعفر اقدامي خواستار جداکردن زندانيان سياسي از ساير زندانيان شده اند. کانون با اعلام خبر از مقامهاي دستگاه قضايي خواستار آزادي اين زندانيان سياسي شده است. خبرگزاري دانشجويان که اين خبر را منتشر کرده مي گويد: مسئول امور زندان خبر هر نوع اعتصاب غذا در زندان را تکذيب کرده است.
مريم احمدي موضوع اعتصاب زندانيان را با محمد علي دادخواه، وکيل شماري از آنها در ميان گذاشته است.

محمد علي دادخواه (حقوقدان، تهران): از زماني که قانون طبقه بندي زندانيان در ايران به موضع پيشنهاد، و اجرا و حتي اجراي موقت رسيده است، بين زندانيان عادي و زندانيان سياسي قائل به تفکيک شده اند. حتي در مواقعي که اعلام مي شده زنداني سياسي وجود ندارد، اما به تبع اعلام جرم و مجازاتي که در خصوص اشخاص نسبت به مورد عقيدتي و يا امر مطبوعاتي بوده، هرگز آنها را داخل زندانهايي که زندانيان عادي به يکسان تقسيم و تفکيک نمي کردند. عليرغم اين رويه قضايي زندانهاي ايران، ما در برخي از موارد ديديم از اين موضوع عدول مي شود. به همين علت اين شش نفر را از زندان اوين به زندان رجايي شهر کرج منتقل کردند که در آنجا زندانيان خطرناک وجود دارند. زندانيهايي که برخي از آنها به حبس ابد محکوم شدند و خيلي از آنها اصولا علاقه اي به يک زندگي عادي و معمولي ندارند. اين يک تهديد جدي براي اين افراد است که نهايتا در پرتو اعتقاد، عقيده و رفتارهاي معنوي تحت تعقيب قرار گرفته اند. بر اين موازين به نظر ما اين عدم رعايت موازين قانوني در خصوص انتقال اينها به زندان رجايي شهر و عدم ايجاد محيط ايمن براي آنها جزو مواردي است که سازمان زندانها بر خلاف مقررات جاري عمل کرده است و اميدواريم با توجه به اعتراضات متعددي که از نواحي فعالان حقوق بشر شده، سريعا نسبت به تعيين تکليف قطعي و روشن طبق ضوابط قانون تخصيص و تفکيک زندانيان بر مبناي جرم، عمل شود تا نهايتا از حقوق واقعي يک زنداني اينها بهره مند بوده و بي سبب مورد تجاوز مضاعف غيرقانون واقع نشده باشند.

مريم احمدي(راديو فردا): آقاي دادخواه، وقتي که ما جرم سياسي را برايش تعريفي نداريم، چطور قانوني داريم در رابطه با تفکيک زندانيان؟

محمد علي دادخواه: هرگز کساني که داراي مجازات مالي، مثلا عدم پرداخت چک هستند، با زندانياني که حبس ابد به علت قتل عمد محکوم شده اند، در يک تراز قرار نمي گيرند. بر اين مباني، اين رويه خلاف آن اصول است. من گفتم رويه قضايي ايران در خصوص موارد معنوي قائل به تفکيک مي شده. موردي که بسيار به چشم مي خورد، همين الان در زندان اوين بند هشت عموما به زندانيان سياسي تخصيص داده شده و زندانياني که به علت جرائمي که در زمره جرائم سياسي است، حتي به مجازات عادي محکوم شده اند، در آن بند نگهداري مي شوند.

م.ا: آيا تا به حال مواردي بوده که زندانيان سياسي مورد آزار و اذيت زندانيان عادي قرار گرفته اند، يا اين که اين تقاضا در واقع به عنوان تخصيص حقي است زندانيان سياسي به موجب قانون بايد داشته باشند.

محمد علي دادخواه: بسيار اتفاق افتاده که زندانيان عادي به دليل عدم سنخيت با اين زندانياني که به اصطلاح عموما روشنفکر هستند و نگرشهاي خاصي دارند دچار چالش مي شوند. در ثاني اين وضعيت تفکيک و طبقه بندي زندانيان را قانون پذيرفته است. لذا اينها حقوق مکتسبه خودشان را طلب مي کنند و بايد به آن توجه بشود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

م. ا: آيا اين مواردي که به آن اشاره مي کنيد بيشتر يک جور به اصطلاح احساس ناامني و يک وضعيت رواني ناراحت است يا اين که حالت فيزيکي هم دارد؟

محمد علي دادخواه: هر دو با هم است. هم به اصطلاح وضعيت معتاداني که آنجا هستند ايجاد ناامني مي کند، مضافا به اين که قانون چون صراحتا اين حق تفکيک و طبقه بندي را ذکر کرده اند؛ آنها حقوق مکتسبه خودشان را مي خواهند و مسئولين زندان مکلفند نسبت به آن حساس باشند و حقوق آنها را رعايت بکنند.

Copyright: gooya.com 2016