چهارشنبه 28 بهمن 1383

بهنام اميني در رابطه با انجام تجمعات غيرقانوني (ختم فروهرها) به سه سال حبس تعريزي محكوم شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
بهنام اميني به سه سال حبس تعريزي محكوم شد كه اين حكم به مدت چهار سال معلق شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

محمد شريف، وكيل مدافع اميني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: امروز پس از مراجعه به شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب اسلامي، از حكم صادره نسبت به موكلم با خبر شده و از آن نسخه‌برداري كردم.

وي تصريح كرد: بر اساس اين حكم بهنام اميني در رابطه با انجام تجمعات غيرقانوني به سه سال حبس تعزيري محكوم كه حكم صادره براي مدت چهار سال معلق شده است.

شريف افزود كه موكلش در جريان ختم فروهرها بازداشت شده است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18384

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بهنام اميني در رابطه با انجام تجمعات غيرقانوني (ختم فروهرها) به سه سال حبس تعريزي محكوم شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016