شنبه 15 اسفند 1383

خطر "تهدید هسته ای جهان" بوسیله آمریکا، نوام چامسکی، برگردان: المیرا مرادی

نگرش "تغییر و تحولات در ارتش" آمریکا، سبب شکل گیری یک سیکل و چرخه ای از عمل ها و عکس العمل ها از سوی بقیه خواهد شد، که در عین حال ما را هر چه بیشتر به روش های بسیار خطرناک بکارگیری سلاح اتمی که ویرانگری گسترده ای دارد، نزدیک و نزدیکتر می سازد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نوام چامسکی
مرکز روابط بین الملل*
(IRC)

Elmira2211@yahoo.ca

بخشی از سخنرانی نوام چامسکی که به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس مرکز روابط بین الملل ( IRC) در 25 ژانویه سال جاری در سانتافی ایراد شده و در 24 فوریه در سایت این مرکز درج گشته است. نوام چامسکی خود نیز یکی از اعضای هیئت مدیره این مرکز می باشد.

اینگونه فرض نمائید که عده ای ناظر فهیم از کره مریخ، مشاهدات و تجربیاتی را بر روی کره زمین و انسانها و موجودات عجیب و غریب آن انجام دهند، بعید می دانم که در نتیجه گیری نهایی ، این ناظران برای ما زمینیان احتمال بقای بیش از یکی دو نسل در آینده را قائل شوند. بنظر می رسد که تاکنون تنها وقوع معجزه ای باعث گشته که ما زمینیان تا این حد دوام بیاوریم و فنا نشویم.

درست در همین سالهای اخیر، جهان بواسطه جنگهای اتمی، بشکل مفرط و خطرناکی در شرف نابودی و انهدام کامل قرار گرفته است، که در این رابطه نیومکزیکو نقش مهمی را داراست. موارد متعدد یکی پس از دیگری نمایانگر این بوده است که تقریبا وقوع یک معجزه ، جنگ اتمی و تهدید در این زمینه را به تاخیر انداخته است. و این در حالیست که " تهدید اتمی "آگاهانه بعنوان سیاست و روشی که متناوبا دولت آمریکا در تعقیب آن است، روز به روزافزایش می یابد.
بعنوان مثال رونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا بخوبی از این مسئله آگاهی دارد که این سیاستها و خط مشی ها، خطر واحتمال نابودی را افزایش می بخشند. گرچه این خطر یک واقعه با درجه امکان وقوع بالا نمی باشد، ولی در عین حال اگر واقعه ای با درجه امکان وقوع ضعیف مرتبا و مرتبا تکرار شود، امکان بروز آن واقعه به درجه بالا صعود می کند، به حدی که امکان وقوع آن حادثه را دیر یا زود باید انتظار کشید.

اگر موضوعات را به ترتیب اهمیت و اعتبار آنان طبقه بندی نمائید، متوجه خواهید شد که بعضی موضوعات بطور جدی و به معنای واقعی کلمه با بقای موجودات و انواع و گونه ها در کره زمین رابطه مستقیم دارند و این موضوعات می توانند بسیار قریب الوقوع هم باشند. " جنگ هسته ای" از آن دسته مسائل بسیار جدی و حساسی است که مستقیما به موضوع "بقای جانداران" باز می گردد، موضوعی که خطرات پیرامون آن از مدتها قبل بسیار جدی و واقعی مطرح بوده است.

چنانچه هشدارهای مجلات علمی جدی و با اهمیت را که بوسیله تحلیل گران پیشرو مسائل استراتژیک بررسی شده است، خوانده باشید، به این نتیجه می رسید که نگرش و تلقی کنونی دولتمردان آمریکائی – تغییر و تحول درارتش آمریکا– دورنما و تصویری را از این تحولات بدست می دهد که سرانجام آن " روز قیامت و انفجار" نامیده شده است، روزی که خیلی هم دور نیست. این بدین دلیل آنست که نگرش " تغییر و تحولات در ارتش" آمریکا، سبب شکل گیری یک سیکل و چرخه ای از عمل ها و عکس العمل ها از سوی بقیه خواهد شد، که در عین حال ما را هرچه بیشتر به روش های بسیار خطرناک بکارگیری سلاح اتمی که ویرانگری گسترده ای دارد، نزدیک و نزدیکتر می سازد.

نظامی کردن فضا هم می تواند به همان اندازه برای انواع موجودات در کره زمین خطرناک و کشنده باشد، و این عملی است که با تلاش بسیار از طرف ما در حال شکل گیری است. نظامی کردن فضا، موضوعی است که
در " دستور کار" نیومکزیکو که پتانسیل " نابودی موجودات و گونه ها" را داراست، قرار دارد.

در دوران ریاست جمهوری کلینتون سندی بنام " مبانی اساسی بازدارندگی پس از جنگ سرد" بوسیله
" فرماندهی نظامی استراتژیک" که مسئولیت نظارت و بکارگیری " سلاح های اتمی" را بر عهده دارد،انتشار یافت. این سند یکی از هولناکترین اسنادی است که من تا کنون خوانده ام، و این سندی است که اتفاقا اصلا مورد توجه و کنجکاوی قرار نگرفته است.
در گزارش " فرماندهی نظامی استراتژیک" پرسشی مطرح می شود با این مضمون اساسی که:" ما چگونه می بایستی سلاح های اتمی و بقیه افزارهای نظامی خود را در دوران بعد از جنگ سرد، بازسازی و تجدید و ترمیم نمائیم." نتیجه ای که این فرماندهی بدست می دهد، آنست که : " ما بیشتر از همه و در وهله نخست
می بایستی بر سلاح های اتمی تکیه داشته باشیم، زیرا بر خلاف دیگر سلاح های کشتار جمعی مانند: سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی، تاثیرات سلاح های اتمی فوری، ویرانگر، قاطع و کشنده است، و نه تنها نابود کننده بلکه هولناک و وحشت آفرین هم می باشد. بنابراین، این سلاحها می بایستی محور اصلی استراتژی
" بازدارندگی" بشمار آیند."

در این سند هر ترم و مفهومی که بکار گرفته شده، معنای مخالف و متضاد خود را دارد. برای مثال
" بازدارندگی" به این معنا می باشد که " موضع تهاجمی ما در وهله اول می بایستی بر مبنای سلاح های هسته ای باشد، زیرا این سلاح ها بسیار نابودگر و وحشت آفرین می باشند." و از این که بگذریم" داشتن سلاح های کشتار جمعی اتمی همواره سایه ای بر تمامی جدالهای بین المللی می گسترد و به جهت داشتن این سلاح های کشنده و مرگبار، مردم جهان همواره در بیم و وحشت از ما بسر خواهند برد."
ما می بایستی همراه با داشتن زرادخانه های غیرقابل کنترل اتمی ، از خود چهره و وجهه ای را در سطح جهان ارائه دهیم که براستی همگان را بترسانیم، و آنوقت است که ما هر چه را که بخواهیم ، می توانیم بدست بیاوریم. دیگران هم کاملا حق دارند که وحشتزده شوند، زیرا با داشتن سلاح اتمی در کف دستمان، هر لحظه قادریم آنان را منفجر و نابود سازیم – و البته در صورت از دست دادن کنترل سلاح ها، این سلاحها قادرند همزمان با نابودی دیگران وهمراه دیگران، خود ما را هم منفجر کرده و به آسمان بفرستد-

چنانچه شما مطالعاتی را که از سوی انتشارات اداره امور فضایی آمریکا برای سال 2020 پیش بینی و انجام گرفته را مطالعه کرده باشید، می بینید که آنها در این مورد صحبت می کنند که چگونه " جبهه جدید" در آینده
" فضا" خواهد بود – و بدین مناسبت ما می بایستی که کنترل فضا را برای مقاصد میلیتاریستی و نظامی بدست بگیریم و مطمئن باشیم که هیچگونه رقیبی در این زمینه پا بعرصه ظهور نگذارد. این به معنای آن است که ابزار و آلات نظامی از نوع سلاح های کشتار جمعی در فضا داشته باشیم.

در سال 1967 قراردادی در زمینه " فضای کیهانی" منعقد گشت، که در آن برای محافظت از فضا و تنها برای مقاصد صلح جویانه دعوت شده بود. در این زمینه، جهان شاهد تلاش و کوششی بزرگ از جانب " کمیته خلع سلاح" مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جهت تقویت این قرارداد بود. اما تمامی این ها از طرف ایالات متحده آمریکا به صورت یک جانبه ملغی اعلام گشت. آمریکا به تنهایی به قطعنامه سازمان ملل در این زمینه رای نداد و از سال 2000 تا کنون تصویب قطعنامه در این زمینه متوقف شده است. در حال حاضر چینی ها تنها کسانی هستند که برای باز کردن این بحث فشار وارد می سازند . و جالب است که بدانیم این قضایا در ایالات متحده آمریکا در رسانه ها منعکس نمی شوند، تنها خبری که در این زمینه در آمریکا منتشر شد، در سال 2000 در یک روزنامه کوچک در ایالت یوتا بود.

قرار است تمامی دنیا با ابزارها و وسایل نظارتی پیشرفته و پیچیده، با سلاح های مرگبار و منهدم کننده که قادر باشند به هر چیزی در فضا حمله نمایند، مجهز گردد. این به معنی بکارگیری" سلاح هسته ای در فضا"
می باشد- انرژی هسته ای در فضا بکار گرفته خواهد شد، چیزی که اگر از کنترل خارج گردد و انفجار حاصل گردد، چه کسی می داند که برای بشریت چه اتفاقی خواهد افتاد.
زمانیکه دولت بوش زمام حکومت را در دست گرفت، این دولت در زمینه بکارگیری سلاح های هسته ای و میلیتاریزه کردن فضا، سخت تر بکار خود ادامه داد. آنها دکترین کلینتون را که " کنترل فضا" بود، تبدیل به دکترین " مالکیت فضا" نموده اند، معنی این دکترین آنگونه که خود با این کلمات بیان کرده اند:
" Instant engagement anywhere”" درگیری آنی در هر کجا می باشد ، که بعبارتی دیگر:
" Unannounced destruction of any place on Earth" نابودی و ویرانی بدون اعلام و ناگهانی هر مکانی بر روی کره زمین .

* International Relations Center

http://www.irc-online.org/content/chomsky/0502nuclear.php

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18965

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خطر "تهدید هسته ای جهان" بوسیله آمریکا، نوام چامسکی، برگردان: المیرا مرادی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016