دوشنبه 17 اسفند 1383

بذل وبخشش های میلیاردی راه یافتگان از جیب ملت، امروز

تصميمات مجلس آبادگران درباره بودجه سال 1384 با اعتراض افكار عمومي مواجه شده است. يك صاحب‌نظر سياسي در اين زمينه به سايت امروز گفت در هفت دوره مجلس سابقه نداشت كه اكثريت نمايندگان بودجه نهادهايي را كه مسئولان آن به لحاظ سياسي با آنان همسو هستند، بدون استثناء اضافه كنند بدون آنكه به پيامدهاي اين امر كه كسر بودجه، افزايش تورم و كاهش طرح‌هاي عمراني و در نتيجه بيكاري بيشتر است، توجه كنند. وي گفت بودجه نهادهايي مانند قوه قضائيه هزار ميليارد، بسيج هزار ميليارد، بنياد شهيد هفتصد ميليارد، صداوسيما پانصد و پنجاه ميليارد، نيروي انتظامي دويست ميليارد، دبيرخانه مركزي ائمه جمعه 100 ميليارد ريال افزايش يافته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19040

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بذل وبخشش های میلیاردی راه یافتگان از جیب ملت، امروز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016