سه شنبه 18 اسفند 1383

ادامه تحصن دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان در اعتراض به پذيرش دانشجوي پولي، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: صنفي

معاون دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان با اشاره به ادامه تحصن دانشجويان در اعتراض به پذيرش دانشجوي پولي، گفت: پذيرش دانشجوي آزاد بر اساس مصوبات وزارت علوم و مقتضيات و انتظارات از دانشگاه اتخاذ شده است.

وي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به حضور در جمع دانشجويان متحصن و گفتگو با آنها، افزود: متاسفانه دانشجويان اجازه ندادند كه علل و شرايط پذيرش دانشجوي آزاد را براي آنها بيان كنم و مذاكرات به نتيجه مطلوب نرسيد چرا كه دانشجويان خواهان اين هستند كه مسئولان دانشگاه موضع صريح خود را نسبت به ادامه يا لغو پذيرش دانشجوي آزاد اعلام كند كه اين امر امكانپذير نيست چراكه اين تصميم بر اساس شرايط و پتانسيلهاي فعلي دانشگاه اتخاذ شده است و لغو اين طرح منوط به نظر شوراي سياستگذاري دانشگاه است.

وي اعلام آمادگي كرد كه در جلسه پرسش و پاسخي دلايل اين تصميم را اعلام نموده و انتقادات و راهكارهاي دانشجويان را شنيده و بررسي نماييم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همچنين عاصمي عضو شوراي صنفي دانشگاه نيز با اشاره به ادامه تحصن دانشجويان و با تكراري خواندن دلايل و اظهارات معاون دانشجويي و ساير مسئولين دانشگاه، اتمام تحصن را منوط به لغو پذيرش دانشجوي پولي بيان كرد.

وي گفت: دانشگاه بايد موضع خود را درباره پذيرش دانشجوي پولي به طور شفاف بيان كند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19119

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ادامه تحصن دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان در اعتراض به پذيرش دانشجوي پولي، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016