شنبه 22 اسفند 1383

”نامه“ به دادسرا مي‌رود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
مديرمسوول «نامه» بر اساس احضاريه‌ي جديد در دادسرا حاضر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، صميمي، مديرمسوول «نامه» در آبان‌ماه نسبت به تبليغ عليه نظام و توهين، تفهيم اتهام شده بود و بر اساس سومين احضاريه‌اي كه اواخر هفته‌ي گذشته دريافت كرده، به شعبه‌ي 6 دادسراي رسانه‌ها مراجعه خواهد كرد.
پيش از اين نيز به خاطر احضاريه‌اي كه سه هفته پيش براي مديرمسؤول ماهنامه‌ي «نامه» ارسال شده بود، وكيل وي به دادسراي رسانه‌ها و كاركنان دولت مراجعه كرده بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19243

فهرست زير سايت هايي هستند که به '”نامه“ به دادسرا مي‌رود، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016