شنبه 22 اسفند 1383

سیروس ناصری در پایان چهار روز مذاکره هسته ای در ژنو : جمع بندی مذاکرات میسر نشد؛ نظر فعلی اروپا و ایران فاصله زیادی با هم دارد، مهر

سیروس ناصری رییس هیات ایرانی در مذاکرات کارگروه هسته ای ایران و اروپا روند مذاکرات را فشرده و حساس ارزیابی کرد و گفت: در این مقطع از مذاکرات به دلیل آنکه باید درباره مذاکرات سه ماه گذشته تصمیم گیری شود کار بسیار دشوار و حساس بود و به همین دلیل امکان جمع بندی مذاکرت میسر نشد.

به گزارش خبرگزاری "مهر" ، سیروس ناصری بامداد امروز (شنبه) در پایان چهارمین دور از مذاکرات کارگروه هسته ای ایران و اروپا در گفتگوی زنده با شبکه خبر، با اشاره به اینکه هنوز درباره برخی از مسائل اصلی با طرفهای اروپایی به نتیجه ای نرسیده ایم، گفت: در این دور از مذاکرات درباره تضمینهای قطعی که اروپا باید به ایران در بخشهای سیاسی ، فناوری ، هسته ای و امنیتی و تضمینهای عینی که ایران باید در خصوص صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای خود به اروپا بدهد به نتیجه روشنی نرسیدیم.

وی با اشاره به اینکه چگونگی تضمینها برای ارایه به کمیته راهبری برای تصمیم گیری نهایی هنوز روشن نیست، در خصوص تضمینهای اروپا به ایران و امکان تحقق آن گفت: آنچه که اروپا تا به حال ارایه کرده است با آنچه که مد نظر ایران است فاصله زیادی دارد اما آنچه مسلم است بر اساس توافقنامه پاریس تضمینهای قطعی اروپا باید متناسب با تضمینهای عینی باشد و بر این اساس هر آنچه آنها تضمین دهند می توانند توقع تضمینهای بیشتری از ایران داشته باشند و در مقابل اگر تضمینهای اروپا محدودتر باشد تضمینهایی که ما پیرامون اعتماد سازی به آنها ارایه خواهیم کرد کمتر خواهدبود.

وی با اشاره به اینکه جلسه بعدی این کارگروه اواخر این هفته تشکیل خواهد شد، گفت: هنوز برخی مسایل در بخش سیاسی و نحوه دسترسی ایران به فناوری و همچنین تضمینهای قطعی و عینی در مسائل هسته ای روشن نشده است که در این جلسه درباره آن بحث خواهد شد.

ناصری درباره خواسته های اروپا گفت: اروپا خواهان ایجاد توافق برسر مساله هسته ای است اما موضوع این است که باید از مواضع غیر منطقی دست بردارد.

وی تاکید کرد: ما به اروپا گفته ایم به تولید سوخت ادامه می دهیم زیرا در چارچوب مقررات بین المللی این حق ایران است که بتواند سوخت تولید کند.

عضو کمیته راهبری مذاکرات هسته ای گفت: تصمیم ایران این است که هیچگاه بدنبال تولید جنگ افزارهای هسته ای نرود و این تنها موضوعی هم است که می تواند درباره آن تضمین دهد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سیروس ناصری با اشاره به اینکه مشکل اروپا بر سر مذاکره با ایران صرفا سیاسی است و نه فنی، گفت: اروپا هنوز نتوانسته است جایگاه سیاسی مذاکرات را به نقطه قابل قبولی برساند و افکار عمومی را برای ارایه راه حل منطقی توجیه کند اما آنچه مسلم است این است که زمان به سرعت برای اروپا در حال سپری شدن است.

وی به بن بست رسیدن مذاکرات ایران و اروپا را رد کرد، اما در عین حال گفت: در خصوص اصلی ترین محور مذاکرات یعنی موضوع هسته ای هنوز حرکت اساسی نشده است اما شواهدی وجود دارد که اروپا در حال آماده شدن برای توافق بر سر راه حل نهایی است.

ناصری با اشاره به اینکه نحوه مذاکرات ایران و اروپا تا دو هفته آینده روشن تر خواهد شد درباره درخواست آمریکا برای توقف مذاکرات ایران و اروپا گفت: آمریکا اصولا از روند مذاکرات ایران و اروپا بی خبر است و بطور غیر مستقیم خبرهایی از این مذاکرات دریافت می کند و بر همان مبنا هم اظهارنظرهایی می کنند که غالبا هیچ ربطی با واقعیت ندارد.

وی درباره اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا گفت: رایس به خاطر بی اطلاعی از مذاکرات، مسائلی را طرح کرده است که حتی شگفتی اروپاییها را هم برانگیخته است و به نظر می رسد اخبار و اطلاعات خیلی ناقص به دست آنها می رسد و آنها هم بر اساس توهمات خودشان اظهارنظر می کنند.

وی در خصوص زمان و مکان برگزاری جلسه کمیته راهبری گفت: کمیته راهبری به احتمال زیاد سوم فروردین در پاریس تشکیل جلسه خواهد داد و اگر دو طرف بتوانند مبانی یک توافق را بطور روشن تعریف کنند فرصت برای تعریف جزییات و رسیدن به یک توافق کامل خواهد بود.

Copyright: gooya.com 2016