شنبه 13 فروردین 1384

رويتر: اروپا به سوي تن‌دادن به غني‌سازي محدود اورانيوم در ايران مي‌رود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي خارجي - ايران در جهان

رويتر به نقل از ديپلمات‌هايي كه نامي از آنها نبرد، گزارش داد، آلمان، فرانسه و انگليس در حال بررسي اين مساله هستند كه به ايران اجازه دهند فناوري هسته‌يي در زمينه‌ي غني‌سازي را حفظ كند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين خبرگزاري انگليسي ادامه داد، با اين حال يك سخنگوي وزارت امور خارجه‌ي آمريكا اظهارات ديپلمات‌ها را تكذيب كرده و گفته است، واشنگتن و سه كشور اروپايي هم چنان در تاكيد بر اين كه ايران بايد تمام فن‌آوري حساس (هسته‌يي‌اش) را رها كند، متحد هستند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين گزارش حاكي است: اتحاديه‌ي اروپا پيشتر مي‌گفت كه هيچ چيز به غير از رها كردن اين پروژه آنها را نسبت به صلح‌آميز بودن برنامه‌ي تسليحات هسته‌يي ايران متقاعد نخواهد كرد، اما به گفته‌ي ديپلمات‌ها اين اتحاديه اكنون در حال بررسي اين مطلب است كه به ايران اجازه دهد يك برنامه‌ي محدود غني‌سازي اورانيوم را حفظ كند.

يك ديپلمات غربي گفت: ايراني‌ها مدت‌هاست كه اين مساله را پيشنهاد داده‌اند و مطلب جديد اين است كه اكنون اروپا به اين مساله فكر مي‌كند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20054

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رويتر: اروپا به سوي تن‌دادن به غني‌سازي محدود اورانيوم در ايران مي‌رود، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016