دوشنبه 15 فروردین 1384

توقيف نشريه دانشجويى «بينش» در قم، ايران

نشريه دانشجويى «بينش» طى حكم كميته ناظر بر نشريات دانشگاه قم توقيف شد. ابوالفضل افشارى مديرمسؤول اين نشريه دانشجويى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» در قم در اين باره گفت: از چند ماه گذشته به علت پاره اى از موضع گيرى هاى سياسى فشارهاى زيادى به جهت تعليق فعاليت اين نشريه انجام شد و سرانجام حكم به تعطيلى اين نشريه داده شد.
در اين حكم آمده است: در خصوص اقدام نشريه بينش مبنى بر نشر اكاذيب و توهين و افترا به اشخاص، با توجه به شكايت شاكيان خصوصى به منع انتشار به مدت چهارماه محكوم مى گردد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20107

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'توقيف نشريه دانشجويى «بينش» در قم، ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016