پنجشنبه 18 فروردین 1384

مديرمسوول روزنامه"شرق" براي اداي توضيحات در دادسراي كاركنان دولت حاضر شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

مهدي رحمانيان؛ مديرمسوول روزنامه شرق صبح امروز جهت اداي توضيحات نسبت به 32 فقره شكايت عليه خود در شعبه ششم دادسراي كاركنان دولت حاضر شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، اتهامات مديرمسوول روزنامه شرق نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و انتشار مطالب خلاف واقع عنوان شده است كه 20 مورد از شكايات مربوط به شكايت مدعي العموم و 12 مورد ديگر مربوط به شكايت شاكي خصوصي است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20195

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مديرمسوول روزنامه"شرق" براي اداي توضيحات در دادسراي كاركنان دولت حاضر شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016