پنجشنبه 18 فروردین 1384

اگر خبرنگار اخراجي هر روز هم تيتر شود از ورودش ممانعت مي‌شود، آفتاب

سخنگوي هيأت رئيسه مجلس افزود: ما 9 ماه تحمل و كار وي را بررسي كرديم سرانجام به اين نتيجه رسيديم، تصميم گرفتيم و پاي آن هم ايستاده‌ايم.

نماينده لنجان در مورد علت ممانعت از ورود خبرنگار ايلنا و همبستگي به عنوان مهمان گفت: ورود او را در اين چارچوب به صلاح نمي‌دانيم.

كوهكن سپس تصريح كرد: تصميم اخراج خبرنگار خبرگزاري كار ايران و روزنامه همبستگي نخستين‌بار در مجلس ششم اتخاذ شده قرار بود در روزهاي پاياني مجلس ششم اين خبرنگار را راه ندهند اما بعضي از اعضاي هيأت رئيسه مصلحت‌انديشي كردند كه چون آخر دوره است، اين كار به دست آنها انجام نشود.

وي اظهارداشت: دلايل عدم ممانعت از ورود خبرنگار ايلنا به مجلس متعدد است، اگر علت‌ها را نمي‌گويم به دليل مراعات شئون ساير خبرنگاران است. آن قدر نسبت به اين خبرنگار اعتراض شده و ما مماشات كرديم كه من را به حمايت او متهم مي‌كردند.

كارپرداز فرهنگي در جواب به سؤالي درباره اخراج يكي از زنان خبرنگار در مجلس ششم گفت: آن زمان آن كار اشكالي نداشت، چون آن خانم به يكي از آقايان نماينده گفته بود چشم و ابرويش جاذبه دارد، آن وقت او بايد اخراج مي‌شد اما كار مجلس هفتم كه مي‌گويد يكي از خبرنگاران مراعات ادب و نزاكت را در برخورد با نمايندگان نمي‌كنند، ايراد دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

كوهكن تأكيد كرد: هر تصميمي كه در مورد خبرنگار اخراجي گرفته شده يك پاي آن من هستم و بر سر آن ايستاده‌ام.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20207

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اگر خبرنگار اخراجي هر روز هم تيتر شود از ورودش ممانعت مي‌شود، آفتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016