شنبه 20 فروردین 1384

محكوميت امير عزتي خبرنگار ”دنياي فيلم“ به حبس و جزاي نقدي در دادگاه تجديدنظر، ايسنا

وكيل مدافع امير عزتي خبرنگار ”دنياي فيلم“:
دادگاه تجديدنظر محكوميت موكلم به حبس و جزاي نقدي را تاييد كرد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

دادگاه تجديدنظر، محكوميت امير عزتي خبرنگار مجله‌ي دنياي فيلم را به اتهام اقدام عليه امنيت ملي كشور تأييد كرد.

وكيل مدافع عزتي با اعلام اين خبر، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ گفت: اين حكم اواخر هفته‌ي گذشته در جلسه‌اي بدون حضور وكيل و موكل، صادر شده است.

وي ادامه داد: حكم صادره حدود 10 ميليون ريال جزاي نقدي و سه سال حبس اعلام شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دادخواه با بيان اين كه شاكي اين روزنامه‌نگار، مدعي‌العموم است، اظهار كرد: عزتي در حال حاضر با قرار 50 ميليون توماني آزاد است و ما با مراجعه به هيأت تشخيص پيگير اين قضيه خواهيم بود.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20315

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محكوميت امير عزتي خبرنگار ”دنياي فيلم“ به حبس و جزاي نقدي در دادگاه تجديدنظر، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016