شنبه 20 فروردین 1384

مسيح علي‌‏نژاد: كليه اتهامات ادعايي را از طريق كميسيون‌‏هاي تخصصي مجلس پيگيري خواهم كرد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

خبرنگار ايلنا و همبستگي بر بازگشت خود به خانه ملت از طريق اتخاذ تصميمات مدبرانه از سوي مسؤولان مجلس هفتم تأكيد كرد.

"مسيح علي‌‏نژاد" با بيان اين نكته كه در ده ماه گذشته در مجلس هفتم به ايفاي وظايف حرفه‌‏اي خود پرداخته است، تصريح كرد: بر اين اساس، كليه اتهامات ادعايي نظير دزدي فيش حقوقي و آنچه از سوي برخي از اعضاي محترم هيأت رئيسه مجلس هفتم، بي‌‏نزاكتي، بي‌‏ادبي و معيوب‌‏بودن خوانده شده است را از طريق كميسيون‌‏هاي تخصصي مجلس پيگيري خواهم كرد.
خبرنگار پارلماني خبرگزاري ايلنا و روزنامه همبستگي, كميسيون فرهنگي مجلس را يكي از مراجع مرتبط در زمينه رسيدگي به ماجراي اخراج يكي از نمايندگان رسانه‌‏ها در مجلس دانست و از احتمال طرح اين مسأله در جلسه فوق‌‏العاده كميسيون فرهنگي در روز يك‌‏شنبه خبر داد.
علي‌‏نژاد اظهار اميدواري كرد با پيگيري‌‏هاي اين كميسيون ماجراي اخير كه موجب زير سؤال‌‏رفتن مجلس و بازتاب‌‏هاي گسترده ملي و بين‌‏المللي شده است در درون خانواده مجلس فيصله يابد.
وي در عين حال يادآور شد: در حالي كه خود را براي پيگيري قضايي اتهاماتي كه به بنده وارد شده صاحب حق قانوني مي‌‏دانم اما تاكنون شكايتي را عليه هيچ يك از اعضاي هيأت رئيسه به مراجع قضايي تسليم نكرده‌‏ام.
علي‌‏نژاد در خصوص برخي از شايعات مطرح در رابطه با تلاش جهت پناهندگي به بعضي از كشورهاي بيگانه با ب?‌‏پايه ارزياب?‌‏كردن اين شايعات, گفت: مجلس را خانه خود مي‌‏دانم و دليلي براي پايان‌‏دادن به اصرارم براي بازگشت به خانه خود نمي‌‏بينم. مسائلي از اين دست بايد توسط همه دلسوزان كشور در فضاي منطقي حل شود لذا مرتبط‌‏كردن چنين مسأله‌‏اي به خارج از كشور نادرست است.
خبرنگار اخراجي ايلنا و همبستگي در مجلس تصريح كرد: چنين شايعاتي ساخته و پرداخته همان جرياناتي است كه به ايجاد حواشي و اكاذيب عليه اينجانب پرداخته‌‏اند و متأسفانه تصميم عجولانه كارپرداز فرهنگي مجلس در زمينه اخراج اينجانب پس از انتشار فيش حقوقي نمايندگان نيز فضا را براي رواج چنين شايعاتي را مساعد كرده است.
علي‌‏نژاد در پاسخ به اين پرسش كه آيا با توجه به پيگيري‌‏هاي بعض? از نمايندگان، تحريم يك‌‏روزه اخبار مجلس توسط برخي از خبرنگاران پارلماني و مديران مسؤول روزنامه‌‏ها لغو خواهد شد، ضمن اظهار بي‌‏اطلاعي از برنامه آينده خبرنگاران و مديران مسؤول در اين زمينه توضيح داد: پس از اخراج اينجانب از مجلس، مسأله از ابعاد شخصي خارج شده و بيشتر خبرنگاران و فعالان رسانه‌‏اي از تحديد فضاي آزاد اطلاع‌‏رساني در حوزه‌‏هاي مختلف نگران شده‌‏اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي ادامه داد: بديهي است، "مسيح علي‌‏نژاد" همچنان يك خبرنگار بي‌‏پيرايه و بي ادعاست و آنچه سبب وسيع‌‏شدن دامنه اعتراضات به اخراج بنده شده است نگراني جامعه مطبوعاتي و رسانه‌‏اي از آسيب به جايگاه خبرنگار است.
بر اين اساس، واكنش‌‏هاي ساير بخش‌‏هاي جامعه رسانه‌‏اي و مطبوعاتي ايران از سوي اينجانب و يا خبرگزاري و روزنامه متبوع من كنترل نمي‌‏شود و تصميم گيرنده نهايي در اين زمينه خود آنها هستند.
وي در عين حال اظهار اميدواري كرد: با حسن‌‏نيت بسياري از نمايندگان مجلس و تجديد نظر و بسته‌‏شدن باب اين‌‏گونه تصميمات، هيچ‌‏گاه نيازي به واكنش قاطعانه اهالي رسانه و قلم احساس نشود.
خبرنگار ايلنا و همبستگي در پايان تأكيد كرد: فعاليت حرفه‌‏اي خبرنگاران با ايجاد نظارت افكار عمومي سبب سلامت نهادهاي مختلف كشور و تحقق آرمان‌‏هاي مردم در تعالي ميهن عزيزمان خواهد شد؛ به همين جهت ممانعت از حضور خبرنگار در حوزه‌‏هاي خبري مختلف بدون ارائه دلايل منطقي قانوني در تضاد با ملزومات توسعه رسانه‌‏اي كشور و نيز سلامت نظام سياسي كشور خواهد بود.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20323

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مسيح علي‌‏نژاد: كليه اتهامات ادعايي را از طريق كميسيون‌‏هاي تخصصي مجلس پيگيري خواهم كرد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016