دوشنبه 22 فروردین 1384

محاكمه رجبعلى مزروعى امروز برگزار مى شود، ايران

شعبه ۷۶ دادگاه كيفرى استان تهران جهت رسيدگى به شكايت هاى مطروحه عليه رجبعلى مزروعى امروز - دوشنبه بيست و دوم فروردين - تشكيل جلسه خواهد داد.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، سپاه پاسداران دو فقره شكايت به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى عليه مزروعى در دادسراى كاركنان دولت مطرح كرد كه اين پرونده جهت رسيدگى به دادگاه كيفرى استان تهران ارجاع شد. گفتنى است، نخستين جلسه محاكمه مزروعى به رياست قاضى محمدرضا صارمى و با حضور نماينده مدعى العموم و شاكيان پرونده در روز چهارشنبه بيست و ششم اسفند ماه تشكيل شد كه در آن جلسه وى حضور نداشت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20899

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محاكمه رجبعلى مزروعى امروز برگزار مى شود، ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016