شنبه 27 فروردین 1384

ابراهيم يزدي: "قلم" در كشوري كه اسلام در آن حكومت مي‌‏كند، بايد تقدس داشته باشد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

دبيركل نهضت آزادي ايران، گفت: برگزاري انتخاباتي آزاد در يك جامعه بسته امكان‌‏پذير نيست.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، ابراهيم يزدي در نشست دفاع از آزادي بيان و گردش آزاد اطلاعات و مطبوعات به عنوان پيش نياز برگزاري انتخابات آزاد و دموكراتيك كه در انجمن صنفي روزنامه نگاران برگزار شد، ضمن انتقاد به اخراج خبرنگار "ايلنا" از مجلس، گفت: جاي سوال دارد كه چرا كساني كه با عنوان دفاع از ارزش‌‏ها به مجلس رفته‌‏اند از انعكاس اعمال‌‏شان توسط يك خبرنگار مجلس، ناراحت هستند.
يزدي تأمين آزادي‌‏هاي اساسي و در رأس آن، آزادي مطبوعات و آزادي زندانيان سياسي و رفع توقيف از مطبوعات و تغيير اعضاي شوراي نگهبان را به عنوان شروط حضور خود در انتخابات بيان كرد و گفت: اين شوراي نگهبان به دليل اقداماتي كه انجام داده است و عملكردي كه در ردصلاحيت كانديداها در انتخابات گذشته داشته، فاقد صلاحيت است.
وي افزود: همچنين خواستار پايان دادن به اقدامات فراقانوني هستيم كه به وسيله برخي از نهادها انجام مي‌‏شود.
دبيركل نهضت آزادي ايران كسب مجوز جهت انتشار كتاب را در ايران بدعت دانست و گفت: در هيچ كشور ديگري در دنيا اين امر وجود ندارد، بنابراين بايد به آن پايان داده شود.
وي با بيان اين كه به هيچ دليلي كسي حق ندارد روزنامه اي را توقيف كند و يا روزنامه نگاري را به زندان بيندازد، تصريح كرد: در كشوري كه اسلام حكومت مي‌‏كند، قلم بايد تقدس داشته باشد.
دبير كل نهضت ‌‏آزادي ايران در بخش ديگري از سخنانش با تأكيد بر اين كه جنبش اصلاح طلبي در ايران به دنبال تغيير در ساختار حقيقي و نه حقوقي است، گفت: كساني كه گمان مي‌‏كنند با تغيير ساختار حقوقي مشكلات ايران حل مي‌‏شود، دچار اشتباه استراتژيك هستند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود: ضمن اينكه تعارضات كليدي در ساختار قانون وجود دارد، اما معتقدم در درجه اول بايد يك نيروي سياسي منسجم جهت پيشبرد جنبش دموكراسي خواهي در ايران به وجود آيد و تا چنين نيرويي ايجاد شود، امكان تغيير در ساختار حقوقي هم وجود نخواهد داشت.
يزدي در اين سخنراني بر استفاده از اقليت‌‏هاي قومي و ديني و زنان در دولت احتمالي خود تأكيد كرد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21125

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ابراهيم يزدي: "قلم" در كشوري كه اسلام در آن حكومت مي‌‏كند، بايد تقدس داشته باشد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016