شنبه 27 فروردین 1384

مسيح علي‌‏نژاد: از هيچ يك از اتهامات بي سند و مدرك نمي‌‏هراسم، ايلنا

* اگر در مقابل اخراج با اتهامات واهي مقاومت نمي‌‏كردم، جامعه رسانه‌‏اي مرا توبيخ مي‌‏كرد

مسيح علي‌‏نژاد

تهران- خبرگزاري كار ايران

خبرنگار اخراجي خبرگزاري كار ايران" ايلنا" و روزنامه همبستگي از مجلس هفتم در نشست انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، اخراج خود از مجلس را برخورد با فعاليت شجاعانه تمامي خبرنگاران حوزه خبري مجلس هفتم خواند و گفت: جامعه رسانه اي و مطبوعات بايد فارغ از مباحث سياسي در مقابل اين اقدام مجلس ايستادگي كنند.

مسيح علي‌‏نژاد با بيان اين نكته كه برخورد با خبرنگاري كه درصدد تطبيق شعارها و عملكرد نمايندگان برآمده و محور پرسش هاي خود را چگوگي عمل كردن همان شعارهاي انتخاباتي نمايندگان قرار داده است، با انگ ها و اتهاماتي نظير؛ دزدي، بي‌‏ادبي، معيوب بودن و در نهايت عنصر نامطلوب خواندن منصفانه نيست.
علي نژاد با اشاره به بخش هايي از سوابق چالش هاي مجلس هفتم با خود گفت: پيش از انتشار فيش حقوقي، ميزان دريافتي نمايندگان از تسهيلات رفاهي، تعويض موكت هاي ساختمان بهارستان، تشكيل جلسه تعاوني مسكن نمايندگان در روز شهادت مدرس ‌‏و انتشار قرارداد مربوط به ساخت قهوه خانه سنتي در ساختمان بهارستان و غيره درگذشته چالش هايي را بوجود آورده است كه به نظر مي رسد اين اخراج ادامه همان چالش هاست.
خبرنگار اخراجي مجلس تصريح كرد: آقاي باهنر در همان روزي كه بحث تعويض موكت هاي ساختمان بهارستان به نقل از يك نماينده در همبستگي درج شده بود، در صحن علني مجلس ناراحتي خود را بيان كرد. آقاي حدادعادل پيش از انتشار تصوير دعوت نامه مربوط به تشكيل تعاوني مسكن در" ايلنا" از تريبون صحن علني اين اقدام را تخريب مجلس خواند و آقاي كوهكن نيز از همان روزهاي نخست شكل گيري مجلس از پرسش هاي خبرنگاران در خصوص تسهيلات رفاهي ناراضي بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي ادامه داد: لذا همه اين مباحث انباشته شده است و امروز شاهديم كه بنده را نه به خاطر انتشار فيش حقوقي بلكه با اتهاماتي غير مستند از خانه ملت اخراج كردند و در مقابل اصرار "ايلنا" و روزنامه همبستگي مبني بر ارائه سند و مدارك لازم نيز هيچ نشان مثبتي از سوي عقلاي مجلس مشاهده نمي شود.
خبرنگار اخراجي" ايلنا" و روزنامه همبستگي تاكيد كرد: از هيچ يك از اتهامات بي سند و مدرك نمي‌‏هراسم و هرگز در مقابل اين اتهامات عقب نشيني نخواهم كرد.
وي در پايان از همكاري و همراهي جامعه رسانه اي ايران در قبال اين رويداد قدرداني كرد و گفت: اگر من در مقابل اخراج با اتهامات واهي مقاومت نمي‌‏كردم، بي ترديد جامعه رسانه اي مرا توبيخ مي‌‏كرد.
وي در پايان ذكر اين شعر به سخنان خود پايان داد.
زمين به من آموخت
زپيش حادثه بايد كه پاي پس نكشم
مگر كم از خاكم
نفس كشيد زمين، من چرا نفس نكشم
در پايان علي‌‏نژاد با اشاره به اتهامات مختلف و اعمال خلاف اخلاقي كه نسبت به وي روا داشته شده است، گفـت: خدايا اين نفس را از من بگير اما اخلاق را نه.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21126

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مسيح علي‌‏نژاد: از هيچ يك از اتهامات بي سند و مدرك نمي‌‏هراسم، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016