دوشنبه 5 اردیبهشت 1384

روزنامه ندای آذرآبادگان انتشار خود را از سر گرفت، ابوالفضل وصالی

روزنامه نداي آذرآبادگان پس از دو ماه توقيف و پرداخت جزاي نقدي 30 ميليون ريالي به صندوق دادگستري آذربايجان‌شرقي انتشار خود را از سر گرفت.

اين روزنامه قديمي آذربايجان‌شرقي كه پنجاه و چهارمين سال فعاليت خود را سپري مي‌كند با هويت مستقل و عدم وابستگي به جريانات سياسي موفق شده است جايگاه ويژه‌اي در نزد مخاطبان و افكار عمومي بدست آورد.

صراحت بيان، اجتناب از خود سانسوري و مشي انتقادي و روشنگري روزنامه نداي آذرآبادگان هر چند موجب جلب رضايت و تامين توقعات مخاطبان نشريه را فراهم ساخته است اما فشارهاي پنهان و آشكار، قطع حمايتهاي دولتي و ايجاد تنگناهاي مالي از سوي مقامات و مسئولين دستگاههاي اجرائي استان از يك سو و شكايتهاي سازمان يافته و متعاقب آن احضارهاي پي‌درپي ابوالفضل وصالي مدير و سردبير اين روزنامه و اعمال مجازاتهاي مختلف از جمله توقيف‌هاي موقت و جريمه‌هاي نقدي از سوي ديگر بطور جدي ادامه حيات اين روزنامه قديمي را مورد تهديد قرار مي‌دهد.

با اينحال ابوالفضل وصالي كه به شدت بر مسئوليت تاريخي و اجتماعي و رسالت روزنامه‌نگاري خود تعصب دارد هرگز براي رهايي از مشكلات و دستيابي به رفاه و امكانات با هيچ كس وارد معامله نگرديده و اعتقاد دارد قداست و شرافت قلم قابل معامله نيست و در صورتي كه مشكلات مالي ديگر هيچ گونه مجال ادامه كار را ممكن نسازد ترجيح مي‌دهد روزنامه را تعطيل كرده و براي تامين زندگي خود سراغ كار ديگري برود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هر چند در حال حاضر روزنامه نداي آذرآبادگان به جهت هزينه‌هاي سرسام‌آور انتشار با ضررهاي انباشته و انبوه مواجه است اما در همين حال انتشار مجدد روزنامه با رويكردي انتقادي و روشنگرانه توام مي‌باشد.

در اولين شماره بعد از توقيف اين نشريه كه روز دوشنبه 5 ارديبهشت در پيشخوان كيوسكهاي مطبوعاتي قرار گرفت مطالبي چاپ شده است كه نشان مي‌دهد محكوميت‌ها و مجازات‌هاي قضايي اخير كه آخرين مورد آن در زمان بازگشايي مجدد روزنامه پس از دو ماه توقيف، جزاي نقدي 30 ميليون ريالي بدل از 6 ماه حبس مي‌باشد، تاثير و تغييري در رويكرد و مشي اين روزنامه بوجود نياورده است.

در اين شماره نقد و تحليلهاي سياسي از رويدادهاي سياسي و اجتماعي خصوصا مطالبي با «تيترهاي سخنگوي دولت و حق‌السكوت»، «جستاري بر سخنان كانديداهاي رياست‌ جمهوري»، «ماجراهاي شوراي شهر» و انتقاد شديد و مستقيم از استاندار مبني بر خودمحوري، قانون‌گريزي و سوء استفاده وي از مسئوليت كه تيتر اول روزنامه قرار گرفته است به همراه چند مطلب انتقادي ديگر از جمله انعكاس اخبار اعتراضات جامعه كارگري جلب توجه مي‌كند.

ابوالفضل وصالی

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21529

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'روزنامه ندای آذرآبادگان انتشار خود را از سر گرفت، ابوالفضل وصالی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016