یکشنبه 4 اردیبهشت 1384

وكيل مدافع رضا عليجاني مسئوليت هر آسيبي به موكلش را متوجه مسئولان زندان دانست، راديو فردا

وكيل مدافع رضا عليجاني، يكي از زندانيان سياسي متعلق به جناح ملي مذهبي با بيان اين موضوع كه موكلش چند روزي را در اعتصاب غذا به سر برده، مسئوليت هر آسيبي به وي را متوجه مسئولان زندان دانست. دكتر محمد شريف حقوقدان و وكيل مدافع سه تن از زندانيان ملي مذهبي اعلام كرد موكلش كه اخيرا در اعتصاب غذا بوده و اكنون براي درمان در مرخصي است از وضعيت جسمي مناسبي برخوردار نيست و بي توجهي مسئولان زندان به بيماري وي چنين وضعي را به وجود آورده است. دكتر محمد شريف در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اخيرا آقاي عليجاني به دليل يك بيماري تنفسي ديرينه نياز به پزشك داشتند ولي در مدت مرخصي كوتاه مدتشان قادر به مراجعه به پزشك نشدند، اخيرا اين مساله مطرح شد و روز چهارشنبه ايشان اعتصاب غذا کردند تا نهايتا ديروز به ايشان اجازه دادند از زندان بيايد بيرون. وضعيت جسمي ايشان به لحاظ اعتصاب خشك مساعد نيست. فرين عاصمي (rm) صدا | (wma) صدا [ 5:04 mins ]

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21551

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وكيل مدافع رضا عليجاني مسئوليت هر آسيبي به موكلش را متوجه مسئولان زندان دانست، راديو فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016