شنبه 10 اردیبهشت 1384

چگونه بلژيک مواد مشکوک هسته اي به ايران صادر کرده است؟

خبرنامه گويا - مهمترين روزنامه بلژيک Le Soir، روز جمعه خبر ارسال مواد مشکوک براي استفاده در برنامه هاي هسته اي ايران را فاش ساخت.
بر اساس اين خبر که تيتر يک روزنامه ديروز بلژيکي است، مواد مورد نظر ژانويه گذشته به ايران ارسال شده اند. بر اساس بررسي هاي اين روزنامه بي توجهي در گمرک اين کشور باعث خروج اين مواد شده است هرچند صادر کننده بلژيکي هرگونه استفاده اتمي يا نظامي ماده مذکور را تکذيب کرده است.

30042005-ff-03.jpg

آيا تحريم هسته اي و نظامي ايران توسط صنايع بلژيک نقض شده است؟ اين پرسشي است که وزرات اقتصاد بر اساس آن يک تحقيق را در مورد ارسال موادي با کاربرد دوگانه به ايران، در دست انجام دارد. کشوري که در آرزوي دستيابي به سلاح هاي هسته اي و تکميل موشک هاي دوربرد خود است.

بر اساس اين گزارش، مواد مذکور ژانويه 2005 صحيح و سالم به تهران ارسال شده اند بدون آنکه مجوز صادرات دريافت کرده باشند.
اين مواد توسط شرکت Epsi، مستقر در Tamise ساخته شده بودند. رياست شرکت هرگونه مشارکت در برنامه هاي اتمي يا نظامي را رد کرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پيش از آن سيا در سال 2004 نگراني خود را از ارسال چنين موادي به ايران ابراز داشته بود. اينکه به رغم چنين نگراني هايي مواد مذکور به ايران ارسال شده اند، مي تواند بلژيک را در موقعيت بدي قرار دهد چرا که حاکي از عدم کارايي کنترل هاي مرزي در اين کشور است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21807

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'چگونه بلژيک مواد مشکوک هسته اي به ايران صادر کرده است؟' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016