جمعه 16 اردیبهشت 1384

سير پرونده‌ي بازداشت‌شدگان ملي مذهبي از سوي خانواده‌هاي آنها در جلسه‌اي در انجمن صنفي روزنامه نگاران، بيان مي‌شود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

خانواده‌هاي بازداشت شدگان ملي مذهبي با حضور در جلسه‌اي، سير و روند رسيدگي به پرونده‌ي اين افراد را شرح مي‌دهند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ روز يكشنبه 18 ارديبهشت‌ماه، خانواده‌هاي بازداشت شدگان ملي مذهبي با حضور در جلسه‌اي در انجمن صنفي روزنامه نگاران، سير پرونده و وضعيت فعلي تقي رحماني، رضا عليجاني و هدي صابر و ابهامات موجود در اين پرونده را بيان خواهند كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016