شنبه 17 اردیبهشت 1384

وزير اطلاعات با تکذيب خبرى مبنى بر اعلام ممنوعيت سخنرانى ۶ نفر از فعالان سياسى: حق ممنوع كردن افراد از سخنرانى را نداريم، شرق

گروه سياسى: وزير اطلاعات صدور بخشنامه از سوى وزارت اطلاعات مبنى بر ممنوعيت سخنرانى برخى افراد در دانشگاه ها را رد كرد.على يونسى روز پنجشنبه در حاشيه دومين روز از اولين گردهمايى دادستان هاى عمومى انقلاب و نظامى سراسر كشور در اين زمينه گفت: به طور كلى وزارت اطلاعات حق ندارد چنين اقداماتى انجام دهد، اما اگر پيش بينى شود كه با برگزارى سخنرانى يا تجمع شلوغى ايجاد شود، مسئله را در شوراى تامين مطرح مى كنيم.هفته گذشته خبرى مبنى بر اعلام ممنوعيت سخنرانى ۶ نفر از فعالان سياسى و بعضى از اعضاى دفتر تحكيم وحدت از سوى وزارت اطلاعات منتشر شد، خبرى كه قبل از آنكه از سوى وزارت اطلاعات تكذيب شود، از سوى غلامرضا ظريفيان معاون دانشجويى وزير علوم رد شد. «قطعاً چنين نامه اى وجود ندارد.»غلامرضا ظريفيان همچنين انتشار چنين اخبارى را شايعاتى با هدف ايجاد آشفتگى ذهن ها در آستانه انتخابات ذكر كرد.پس از انتشار اين خبر اعضاى دفتر تحكيم وحدت در نامه اى محدوديت سخنرانى در دانشگاه هاى كشور را محكوم و در اعتراض به اين امر از حضور در دانشگاه ها براى سخنرانى خوددارى كردند.
•عوامل تحريك خوزستان داخلى هستند
بخش ديگرى از سخنان وزير اطلاعات مربوط به حوادث اخير در خوزستان بود.على يونسى اعلام كرد كه عمده عوامل تحريك در حوادث اخير خوزستان داخلى هستند، اما حمايت كننده آنها خارجى است.وى افزود: تمام كسانى كه روزهاى اول، مردم را تحريك كردند شناسايى شدند كه تعدادى از آنها دستگير شده و تعدادى ديگر نيز به زودى دستگير خواهند شد.وى اظهار داشت: عوامل تحريك حوادث خوزستان، كسانى بودند كه در زمان صدام، آن جنايت ها را در خوزستان آفريدند و با بمب گذارى ها در آن زمان، تعداد زيادى از عرب هاى هموطن را شهيد كردند.يونسى گفت: يك فردى كه نام مجعولى نيز براى خليج فارس درست كرده و تجزيه طلبى را تبليغ مى كند، در گذشته جزء گروه هاى تروريستى بوده و قبلاً فعاليت تروريستى و تجزيه طلبى داشته، شناسايى و دستگير شده است.به گفته وزير اطلاعات، عواملى هم هستند كه در يكى از كشورهاى غربى در پناه سرويس هاى جاسوسى آنها پناهنده شده و مردم را به تجزيه طلبى و آشوب تحريك مى كنند.يونسى زمينه هاى اجتماعى را در بروز اين حادثه موثر دانست، اما در عين حال تاكيد كرد كه عامل اصلى تحريك اين حوادث ضدانقلاب است.
•مشاركت مردم در انتخابات ۵۰ درصد است
وزير اطلاعات در ادامه مشاركت مردم در انتخابات نهم رياست جمهورى را بيش از ۵۰ درصد ذكر كرد و گفت: بايد انتخابات به گونه اى برگزار شود كه مردم بيشتر شركت كنند.يونسى خاطرنشان كرد كه وزارت اطلاعات، برنامه هاى خود را براى افزايش مشاركت مردم در انتخابات به مسئولان ذيربط ارائه داده است.
•با دخالت پليس در دستگاه قضايى مخالفيم
بخش ديگرى از سخنان على يونسى به تقدير وى از هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضائيه اختصاص داشت.رئيس قوه قضائيه روز چهارشنبه در اولين روز گردهمايى سراسرى دادستان هاى كل كشور و روساى ستادهاى حفاظت اجتماعى ضمن انتقاد از نحوه بازجويى ها و بازداشت ها توسط نيروى انتظامى اعلام كرد اقرارى كه در حضور قاضى نباشد، اقرار نيست و وجهه قانونى ندارد.همچنين به گفته جمال كريمى راد سخنگوى قوه قضائيه اين سخنان هاشمى شاهرودى طى چند روز آينده در قالب بخشنامه به سراسر كشور ابلاغ خواهد شد.در هر حال على يونسى در دومين روز اين گردهمايى به سياست هاى وزارت اطلاعات در قبال دستگاه قضايى اشاره كرد و گفت: ما در عين حال كه تلاش مى كنيم حداكثر تعامل را با دستگاه قضايى داشته باشيم، شديداً با دخالت سيستم پليسى و اطلاعاتى در اين دستگاه مخالف هستيم.وى افزود: انتظار قانونى كه از دادستانى ها و قاضى وجود دارد توجه به نظرات كارشناسى است. تشخيص اينكه گروهى تروريست، برانداز و جاسوس است، يك كار حرفه اى و كارشناسى است و اگر قاضى نظر كارشناس را رد مى كند، بايد به كارشناسان ديگر مراجعه كند.ونسى وزارت اطلاعات را خدمتگزار مردم دانست و گفت: ما اعتقاد نداريم كه مردم از وزارت اطلاعات بترسند، بلكه معتقديم بايد اين دستگاه را پناهگاه خود بدانند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وزير اطلاعات ضرورت احتياط براى انجام اقدام ها در حوزه كيفرى را مورد تاكيد قرار داد و افزود: در هر اقدامى كه در اين حوزه صورت مى گيرد، بايد به زيان ها و منافع آن توجه كرد.وى در همين باره تاكيد كرد: در اين عرصه نبايد عجله كرد، زيرا ممكن است دستگيرى فرد يا اجراى حكمى، موج ايجاد كند و لذا بايد به بازتاب ها توجه داشت.وزير اطلاعات، همچنين بر ضرورت ايجاد امنيت ذهنى در مردم تاكيد كرد و افزود: گاهى امنيت واقعى وجود دارد، اما مردم احساس ناامنى مى كنند.

Copyright: gooya.com 2016