شنبه 17 اردیبهشت 1384

باز هم توقيف بدون مجوز؛ در اولين روز نمايشگاه كتاب 13 عنوان از كتاب هاي موسيقي توقيف شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

در اولين روز نمايشگاه كتاب تهران 13 عنوان از كتاب هاي موسيقي( ترجمه هايي از ترانه هاي چند گروه موسيقي) توقيف شد .
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و انديشه ايلنا,‌‏در عصر اولين روز نمايشگاه كتاب تهران 13 عنوان از كتاب هاي موسيقي ( ترجمه هايي از ترانه هاي چند گروه موسيقي) نشر "مس", توسط حراست وزارت ارشاد و بدون ارائه حكم كتبي توقيف شد. اين در حالي است كه اين 13 عنوان با مجوز قانوني اداره بررسي وزارت ارشاد منتشر شده است و چند عنوان از اين كتاب ها قبلا منتشر شده بود و اين بار تجديد چاپ شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مدير مسول انتشارات "مس" در اين خصوص اظهار داشت‌‏: مجوز انتشار اين كتاب ها وجود دارد و ما تا احقاق حق مسلم خود و خوانندگان اين كتاب ها به اعتراض خود ادامه مي دهيم .

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22182

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'باز هم توقيف بدون مجوز؛ در اولين روز نمايشگاه كتاب 13 عنوان از كتاب هاي موسيقي توقيف شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016