سه شنبه 27 اردیبهشت 1384

۳۰۰ تن از دانشجويان صنعتي اصفهان باز هم به پذيرش دانشجوي پولي اعتراض کردند، دي تي نيوز

پس از پذيرش ۲۵ دانشجوي مهندسي عمران در قبال پرداخت پول در دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشجويان اين دانشگاه در اسفند ماه ۸۳ به مدت ۷ روز تحصن کردند که علي رغم تضمين نمايندگان مجلس مبني بر پيگيري خواسته هاي دانشجويان هيچ اقدام مثبتي صورت نگرفت.
به همبن دليل ۳۰۰ تن از دانشجويان اين دانشگاه يکشنبه ۲۵/۲/۸۴ مقابل ساختمان مرکزي دانشگاه صنعتي اصفهان شروع به تحصن کردند.
دانشجويان اعلام کرده اند تحصن از روز سه شنبه ۲۷/۲/۸۴ در مقابل مجلس ادامه پيدا خواهد کرد و دانشجوياني از دانشگاه هاي تهران، صنعتي شريف، علم و صنعت، خواجه نصير، تربيت معلم، و علامه طباطبايي نيز به آنها مي پيوندند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22711

فهرست زير سايت هايي هستند که به '۳۰۰ تن از دانشجويان صنعتي اصفهان باز هم به پذيرش دانشجوي پولي اعتراض کردند، دي تي نيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016