یکشنبه 15 خرداد 1384

ناصر قوامی: تشکیل جبهه دموکراسی زمینه پذیرش جهانی ایران را مهیا می کند

امروز: ناصر قوامی در مورد ضرورت تشکیل جبهه دموکراسی گفت: این مسیری است که باید طی شود و ایده مزبور بسیار خوب و روشن است. اما امکان تشکیل این جبهه بحثی جداگانه است و تشکیل این جبهه در جهت حفظ حقوق اساسی شهروندان کشور ضروری به نظر می رسد و رده های بالای مسؤولیت باید جلوی خطاها را گرفته و در صورت نقض قانون اساسی یا حقوق بشر خود اخطار جدی بدهند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رئیس کمیسیون قضایی مجلس ششم در مورد پیامد تشکیل این جبهه افزود: این راه باید پیموده شود و سپس به عنوان یک الگوی برتر به دنیا ارائه شود و در صورت پذیرش جهانی، این جبهه در حل معضلات اقتصادی کشور و رفع بیکاری مردم نیز موثر خواهد بود. زیرا نقض حقوق بشر و فقدان دموکراسی، ازجمله دلایلی است که کشورهای جهان برای عدم گسترش روابط با ایران، مطرح می کنند.
وی در مورد اعضای جبهه مزبور گفت: کسانی که به آزادی مصرح در قانون اساسی و اصل دموکراسی اعتقاد دارند باید در این جبهه حضور یابند که این مهم در تفاهم ملی در کشور و ارتباط با جهان بین الملل نقش بسیار موثری را ایفا می کند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23825

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ناصر قوامی: تشکیل جبهه دموکراسی زمینه پذیرش جهانی ایران را مهیا می کند' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016