یکشنبه 15 خرداد 1384

علیرضا رجایی: کارکرد جبهه باید روی توافق های حداقلی باشد

امروز: علیرضا رجایی عضو نیروهای ملی ـ مذهبی در مورد تشکیل جبهه دموکراسی خواهی که پس از دیدار مصطفی معین نامزد اصلاح طلبان پیشرو با ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی، حبیب الله پیمان دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز و عزت الله سحابی از نیروهای ملی مذهبی مطرح شد: کارکرد جبهه باید روی توافق های حداقلی نیروها و احزاب آزادی خواه صورت گیرد که این حداقل ها باید نافی مرزبندی های سیاسی داخلی در حاکمیت، نافی مفهوم مذهبی و غیرمذهبی در میان جریان های موجود و نافی مرزبندی های داخلی و خارجی کشور باشد که البته تبصره حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی کشور را باید در نظر داشت.
وی در ادامه افزود: هسته اولیه جبهه دموکراسی خواهی میان احزاب و گروه هایی که به دو اصل دموکراسی و حقوق بشر اعتقاد دارند شکل می گیرد و سپس میان سایر احزاب و گروه ها عمومیت و تسری می یابد و سرانجام اعتماد وسیع مردم را جلب می کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی در پایان گفت: من به مسیراین جبهه خوشبین هستم زیرا فرآیند 8 ساله بعد از دوم خرداد امکان گفت وگو و تفاهم را به وجود آورد و به گروه های خواهان آزادی کمک کرد تا زمینه مساعد برای حصول تدریجی و مرحله ای به وجود آید که این شکل مرحله ای اگر در عالم واقع اتفاق افتد مفیدترین و بالغ ترین شکل آن است.
حصول تدریجی و مرحله ای حمایت عمومی مردم را برمی انگیزد و اعتماد وسیع مردم را به جانبداری از این جبهه جلب می کند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23826

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'علیرضا رجایی: کارکرد جبهه باید روی توافق های حداقلی باشد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016