یکشنبه 15 خرداد 1384

فاضل میبدی: پایبندان راستین اصلاحات در جبهه دموکراسی خواهی حضور خواهند یافت

امروز: فاضل میبدی در مورد تشکیل جبهه دموکراسی خواهی گفت: یکی از نهادهای مهم و ضروری در هر کشوری مدعی دموکراسی فعالیت نهادهای حقوق بشر است. هیچ کشوری بدون وجود نهادهای مدنی به دموکراسی نمی رسد و این پیشنهاد مهم گام مثبتی که امیدواریم دکتر معین بتواند آن را محقق کند میبدی، افزود: در کشورهای جهان سوم تضییع حقوق بشر همواره جدی است اگر گامی در این جهت برداشته شود در اداره کشور بسیار موثر است بخصوص اینکه اگر جبهه پیشنهادی دکتر معین بتواند همه گروه ها را در خود جای بدهد مایه خوشحالی است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی ضمن مثبت توصیف کردن حضور احزاب افزود: تشکیل این جبهه باید مبتنی به احزاب باشد و مقدمه این کار باید از طریق احزاب و تشکل های مدنی پیگیری شود و لازم است که از یک نقطه شروع شود چون دکتر معین به لحاظ استواری می تواند در این مسیر موفق شود فاضل میبدی ضمن توصیف پیامد تشکیل جبهه دموکراسی گفت: کسانی باید در این جبهه حضور داشته باشند که از عمق دل طالب دموکراسی بوده و فقط مقید به شعارها نباشد و از به اصلاحات اعتقاد راسخ داشته باشند.
وی در مورد پیامد تشکیل این جبهه افزود: تشکیل این جبهه، مشارکت عمومی را بالا برده و خطر تنش خارجی را کاسته و وحدت و تفاهم ملی را زیادتر می کند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23830

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فاضل میبدی: پایبندان راستین اصلاحات در جبهه دموکراسی خواهی حضور خواهند یافت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016