یکشنبه 15 خرداد 1384

یدالله اسلامی: تشکیل جبهه دموکراسی خواهی، کم هزینه و پر فایده است

امروز: یدالله اسلامی دبیر مجمع نمایندگان ادوار مجلس، تشکیل جبهه فراگیر دموکراسی خواهی و حقوق بشر را پاسخ به نیازهای تازه جامعه و منطبق بر معیارهای صحیح ارزیابی کرد و افزود: تنگناهایی که در عرصه های سیاسی و اجتماعی با آن روبه رو هستیم ایجاب می کند، برای برون رفت از این تنگناها به روش های کم هزینه و پر فایده، رو بیاوریم.
اسلامی با اشاره به گفتمان خودی و غیرخودی در سال های گذشته، مبنای این گفتمان را برخورداری گروهی از نیروهای سیاسی از مواهب قدرت، ثروت و اطلاعات و تنگ شدن عرصه دستیابی نیروهای غیرخودی از این مواهب، توصیف کرد و گفت: این گفتمان با واکنش منفی جامعه، مواجه شد خصوصاً زمانی که دایره نیروهای خودی تنگ و نیروهای غیرخودی را طیف گسترده ای شامل می شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اسلامی پیگیری راه های کم هزینه اما پر فایده را متضمن تامین منافع ملی و دخالت همه نیروها در عرصه سیاسی و اجتماعی دانست. دبیر مجمع نمایندگان ادوار با یادآوری تسلط گفتمان در سطح جهان گفت: این راه بسیار مناسب بوده و توجیه پذیری زیادی برای گذر از تنگناهایی است که اصلاحات با آن روبه رو است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23833

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'یدالله اسلامی: تشکیل جبهه دموکراسی خواهی، کم هزینه و پر فایده است' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016