یکشنبه 15 خرداد 1384

ابطحی: جبهه دموكراسي به دليل انسان محوري ظرفيت تبديل شدن به يك خواست فراگير را دارد

وبنوشته ها:دعوت دكتر معين از همه فعالان سياسي براي ايجاد جبهه دموكراسي و حقوق بشر از كليدي ترين شعارهايي است كه در اين وانفسا مي تواند اميد به آينده را احياء كند. زير بناي اين تصميم دو عنصر دمكراسي و حقوق بشر است كه {انسان} در آن محو ريت دارد و رفتارهاي انسان محور اگر صادقانه باشد مهمترين نياز امروز وآينده كشور است. آن هم در شرايطي فعلي كه بعضي كانديداهاي مطرح مهمترين نقش خود را در <انتظام>! بخشي به انسان ها مي دانند نه آزادي و حقوق بشر و بي حرمتي به خواست انسان ها و سركوب آن ها سابقه افتخار آميز شان بوده است. جبهه دموكراسي و حقوق بشر به دليل انسان محوري ظرفيت تبديل شدن به يك خواست فراگير را مي تواند داشته باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دعوت از حضور كساني كه سال هاست حقوق سياسي و انديشه ورزي شان ضايع شده است و پذيرش آنان پشتوانه صداقت دكتر معين مي تواند باشد. من به سهم خود در اين فضاي پر رياي تبليغاتي از روش هاي صادقانه انسان محور و هماهنگي اقشار معتقد به دموكراسي تقدير مي كند. از اين كه مصطفي تاج زاده هم مسئول سامان دادن اين جبهه شده مي توان يقين پيدا كرد كه طراحي صادقانه اي صورت گرفته چون مصطفي از صادق ترين آدم هايي است كه ديده ام.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23836

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ابطحی: جبهه دموكراسي به دليل انسان محوري ظرفيت تبديل شدن به يك خواست فراگير را دارد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016