چهارشنبه 18 خرداد 1384

بيانيه کانون نويسندگان ايران به مناسبت دومين دوره‌‏ اعتصاب غذاي ناصر زرافشان

‌‏كانون نويسندگان ايران، به مناسبت دومين دوره‌‏ اعتصاب غذاي "دكتر ناصر زرافشان"، بيانيه صادر كرد.
به گزارش ايلنا، در تازه ترين بيانيه" دكتر ناصر زرافشان"، عضو كانون نويسندگان ايران و وكيل شجاع و آزاد انديش قربانيان قتل هاي سياسي موسوم به زنجيره‌‏اي كه مدت سه سال است به جرم دفاع از حقوق قربانيان اين قتل ها در زندان به سر مي برد چنين آمده است:
مردم ستمديده ايران
شش ماه است كه در نتيجه بروز ناراحتي حاد كليوي , ضمن تحمل بيماري و عوارض آن سرگرم كشمكش با مسوولين گوناگون براي وا داشتن آنان به اجراي مقررات قانوني, در زمينه معالجه بيماري خود هستم. اما نه پيگيري‌‏هاي خود من از درون زندان و نه مراجعات مكرر وكلايم در خارج از زندان , هيچ يك تا كنون به نتيجه اي نرسيده است و مسوولين همواره دفع الوقت كرده اند. حال آنكه نتايج معاينات, آزمايش‌‏ها و عكس برداري‌‏هاي گوناگوني كه همه به وسيله بهداري زندان و متخصصين و پزشكان معتمد آنها صورت گرفته و از زندان براي مسوولين قضايي ارسال شده است، همه چيز را به روشني مشخص ساخته و مسوولين ذي ربط در جريان كامل قرار دارند و اين در شرايطي كه سارقان مسلح و قاتلان عمدي با گرفتن مرخصي از زندان اوين بيرون مي روند و در مدت مرخصي مجددا دست به آدم كشي مي زنند. اكنون از آنجا كه براي احقاق طبيعي ترين و ابتدايي ترين حقوق خود, وسيله ديگري جز جان خويش در اختيار ندارم, از روز سه شنبه 17 خرداد 84 دست به اعتصاب غذاي نامحدود خواهم زد و اين ماراتن مرگ را تا پايان ادامه خواهم داد تا اگر هدف از رفتاري كه با زندانيان سياسي مستقل مي شود، مرگ تدريجي آنان در زندان به نحوي باشد كه كسي مسوول آن تلقي نشود, اين دسيسه را بي اثر سازم و مسوولين آن را به روشني در منظر و ميدان ديد جامعه و مردم قرار دهم.
ضمنا نظر به اينكه با توجه به تجارب گذشته، اولين واكنش در برابر اينگونه حركات اعتراضي تكذيب مستقيم مسوولين و در مرحله بعد تحريف و سم پاشي و شايعه پراكني عليه اعتصابيون به وسيله عناصر و محافل وابسته به قدرت بوده است , به منظور جلوگيري از اينگونه سم پاشي ها، اطلاعات مربوط به وضعيت خود را منحصرا از طريق خانواده خود و كميته‌‏اي متشكل از وكلاي خود "شيرين عبادي" و" دكتر محمد شريف" و آقايان "دكتر فريبرز رئيس دانا" ," علي اشرف درويشيان" و "سيف الله اكبري" به اطلاع مردم شريف خواهم رساند.
زندان اوين - شانزدهم خرداد 84 -"ناصر زرافشان"

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما اعضاي كانون نويسندگان ايران با توجه به وضعيت نگران كننده‌‏" دكتر ناصر زرافشان"، همه مسوولان قضايي و زندان را متوجه عواقب ناگوار ماندن ايشان بيش از اين در زندان و ادامه‌‏ اعتصاب غذا مي كنيم.
ما اعلام مي‌‏داريم, مسووليت پي‌‏آمد هر گونه صدمه‌‏ جاني و رواني به ايشان مستقيما متوجه مقامات است. كانون نويسندگان ايران در اين مورد به هيچ وجه سكوت نخواهد كرد. ما وظيفه و حق خود مي دانيم كه برابر موازين اين حقوق بشر و حقوق شهروندي به اقدامات بعدي دست بزنيم.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24054

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه کانون نويسندگان ايران به مناسبت دومين دوره‌‏ اعتصاب غذاي ناصر زرافشان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016