شنبه 21 خرداد 1384

بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير پيرامون "اعتصاب غذاي دو فعال سياسي کشور"

اکبر گنجي، رسواکنندة عوامل قتل‌هاي زنجيره‌اي و ناصر زرافشان، وکيل خانواده قربانيان قتل‌هاي زنجيره‌اي به جرم تلاش براي رسوا کردن دست اندرکاران اين فاجعه ملي و بيان عقايد و نظرات صريح خود در اين مورد -که حتي طبق قانون اساسي فعلي حق تمامي شهروندان است،- چند سالي است که در زندان به سر مي‌برند و از ارتباط با اعضاي خانواده، معالجه بيماريهاي ريوي و کليوي، مرخصي‌هاي ضروري کوتاه‌مدت و ساير حقوق عادي يک زنداني محروم‌اند.

اين دو مبارز آزاديخواه، به عنوان آخرين روش ممکن و با به خطر انداختن جان خويش، با خواسته آزادي تمام زندانيان سياسي محبوس، دست به اعتصاب غذا زدند. تماميت‌خواهان صاحب‌قدرت، به ناچار گنجي را به بهانة مرخصي استعلاجي از زندان بيرون انداخته و در مقابل ناصر زرافشان که قطره آبي نيز نمي‌نوشد، بلاتکليف مانده‌اند.

مستبدان محفل‌نشين چنان در زورگويي و حتاکي گستاخ شده‌اند که نيمه‌شب به حکم غير‌قانوني قاضي مرتضوي به خانه اکبر گنجي و همسايگانش هجوم بردند تا بعد از هفت روز و در ميانة راه درمان، دوباره در بندش کشند. از سوي ديگر با بي‌آبرويي تمام، خانواده ناصر زرافشان ]و حتي مادر هشتاد و يک‌سالة ايشان[ را -که ديروز در جلو زندان اوين به تحصن نشسته بودند- تا ساعت دوازده نيمه‌شب به زندان انداختند تا مبادا احساسات خروشان و عقده‌هاي ملت در محاق ايران در نقاب شادي صعود تيم ملي فوتبال به جام جهاني، به طوفاني غير قابل مهار تبديل گردد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همگام با خواستة اين دو مبارز خستگي‌ناپذير، اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه پلي‌تکنيک تهران، خواهان آزادي تمام فعلان سياسي، دانشجويان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نويسان و فعالان حقوق بشر محبوس در زندان‌هاي جمهوري اسلامي بوده و همراه با خانواده‌هاي اين دو آزاديخواه دربند، اعضاي دفتر تحکيم وحدت و انجمن‌هاي اسلامي دانشگاه‌هاي تهران، جمعه 20/3/84 در جلوي زندان اوين متحصن شده و به روزه سياسي مي‌نشينيم و اعلام مي‌داريم که مسووليت وارد آمدن هرگونه خدشه به سلامت جسمي و روحي زندانيان سياسي کشور بر عهده حاکمان جمهوري اسلامي خواهد بود.

انجمن اسلامي دانشجويان
دانشگاه صنعتی امير کبير

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24247

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير پيرامون "اعتصاب غذاي دو فعال سياسي کشور"' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016