سه شنبه 24 خرداد 1384

بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه علامه به مناسب بمب گذاریهای اخیر، دي تي نيوز

مردم فهیم ایران و دانشگاهیان آگاه

انفجارهای اخیر در قم و اهواز و تهران روی دیگر سکه اقتدار گرائی و خشونت طلبی است که سال هاست با آن دست به گریبانیم . این اتفاقات از جانب هر گروه یا سازمانی ترتیب داده شده باشد گامی رو به عقب در مسیر دموکراسی و خبر خوشی است برای آنان که عرصه سیاسی و اجتماعی را نه بالنده و پویا که آرام می خواهند همچون گورستان و بهانه ای است برای آنان که خواهان امنیتی کردن فضا و رویکرد نظامی و پلیسی به مسایل انسانی هستند.
باید هوشیار باشیم که چنین رویدادهائی در آستانه رای گیری ریاست جمهوری دستاویزی نباشد برای بر سر کار آمدن یک رئیس جمهور اقتدارگرا. بمب گذاران هر نیتی که داشته باشند ، با اقدام خود به راست تند رو مجوز داده اند که از ضرورت ریاست جمهوری نظامیان و تشدید فشارهای اطلاعاتی- امنیتی سخن بگویند و از سوی دیگر این توانائی را به اصلاح طلبان داخل حکومت و دوستدارانشان اعطا نموده اند که کسانی را که خواهان عدم مشارکت در رای گیری 27 خرداد هستند را تروریست و خشونت طلب جلوه دهند.

بمب گذاری و ترور محکوم است همانگونه که اعدام و شکنجه و سرکوب و این محکومیت از جانب ما نه برای ژست سیاسی گرفتن و شعار دادن بلکه باوری است بنیادی و اصولی چراکه اعتقاد داریم آنگاه که خشونت و خون بر مناسبات سیاسی چیره شود خرد و گفتگو را دیگر بهائی نیست و دانشگاهیان ابزاری جز ایندو ندارند. باید از خود بپرسیم انغجارهای اخیر در این مقطع حساس و در این سطح گسترده به چه کسانی نفع می رساند؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما قدرت مداران را رها می کنیم تا از همسوئی خط " ترور و تحریم " سخن بگویند اما به همگان اعلام می داریم که ضمن پافشاری بر موضع عدم شرکت در انتخابات، بمب گذاریهای اخیر و هرگونه عمل خشونت آمیز دیگر را محکوم می کنیم چراکه متضررین اصلی اینگونه اعمال مردمند نه کس دیگر.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24429

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه علامه به مناسب بمب گذاریهای اخیر، دي تي نيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016