چهارشنبه 25 خرداد 1384

حقيقت جو: وجود دولت دمكراسي خواه و مدافع حقوق بشر حداقل اجازه رشد غده سرطاني ديكتاتوري را مي گيرد

فاطمه حقيقت جو نخستين نماينده مجلس ششم كه رسماً استعفا داد و مجلس را ترك كرد، در همايش ملي اصلاح طلبان پیشرو در استاديوم ورزشي دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران گفت: روزي كه در اعتراض به مشي ديكتاتورگرايانه حاكميت از مجلس ششم استعفا دادم معتقد بودم به چيزي فراتر از اصلاحات نياز داريم، معتقد بودم با مشي اصلاح طلبان اميدي به تحقق آزادي و دمكراسي وجود ندارد اما اين روزها هرچه به انتخابات نزديك مي شويم صداي چكمه نظاميان گوش را بيشتر آزار مي دهد و فراتر از آن صداي گلوله بي رحمانه آنها سكوت را بر من حرام كرده است و فكر مي كنم بايد از آراء خاموش جامعه پاتكي بسازيم در مقابل تير خصم مخالفان.
وي افزود: امروز به اين باور رسيده ام كه بايد از اين فرصت به وجود آمده از كور سوي اصلاحات براي تحقق آزادي و دمكراسي پاسداري كرد. من در عين احترام به دكتر معين خواسته هاي وي را كف مطالبات مردم مي دانم اما بايد توجه كرد كه وجود دولت دمكراسي خواه و مدافع حقوق بشر حداقل اجازه رشد غده سرطاني ديكتاتوري را مي گيرد.
حقيقت جو تاكيد كرد: معتقدم مي توان در پناه اين دولت آرمان آزادي را به پيش برد. من معتقدم وي گفت: به مجريان انتخابات هشدار مي دهم كه تساهل در مقابل افراد غير مسؤل در برگزاري انتخابات خيانت به ملت است و بايد در مقابل تاريخ پاسخگو باشند.
فاطمه حقيقت جو با اشاره به عدم اجازه شوراي نگهبان به زنان براي انتخابات رياست جمهوري گفت: انتخاباتي كه در آن نيمي از زنان حق انتخاب شدن ندارند از نظر من وجاهت قانوني ندارد ولي احساس مي كنم با حضور دكتر معين اين فرصت براي زنان ايجاد مي شود تا از حقوق از دست رفته دفاع كنند و بر سر تنگ نظران فرياد بزنند. امروز با وجود اقتدار مابي وقيم مابي فرصت خواستهاي حداكثري نيست. ما با انتخابات دكتر معين به اقتدرگرايان اعلام مي كنيم كه عمر آنها به سر رسيده است كه اگر خود را با مردم همگام نكنند بايد براي هميشه خداحافظي كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حقيقت جو در پايان گفت: از معين و همكاران وي مي خواهم كه در اولين اقدام زمينه آزادي زندانيان سياسي و به ويژه ناصر زرافشان وكيل قتل هاي زنجيره اي و گنجي و ديگر زندانيان را فراهم كنند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24490

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حقيقت جو: وجود دولت دمكراسي خواه و مدافع حقوق بشر حداقل اجازه رشد غده سرطاني ديكتاتوري را مي گيرد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016