چهارشنبه 25 خرداد 1384

تحصن خانواده‌‏هاي زندانيان سياسي مقابل زندان اوين برگزار شد، دخالت نيروي انتظامي، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

تحصن خانواده‌‏هاي زندانيان سياسي، صبح امروز در حالي مقابل زندان اوين برگزار شد كه مأموران نيروي انتظامي سعي در متفرق كردن متحصنين داشتند.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در اين تحصن كه از ساعت 11 صبح امروز آغاز شد، متحصنين با سر دادن شعارهايي نظير "زنداني سياسي، آزاد بايد گردد"، خواستار آزادي زندانيان سياسي شدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

براساس اين گزارش؛ هنگامي كه مأموران نيروي انتظامي متحصنين را مجبور به ترك محل تحصن مي‌‏كردند، تحصن كنندگان با سر دادن شعار نسبت به برخورد مأموران انتظامي با متحصنين اعتراض كردند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24535

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تحصن خانواده‌‏هاي زندانيان سياسي مقابل زندان اوين برگزار شد، دخالت نيروي انتظامي، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016