چهارشنبه 25 خرداد 1384

گفتگوي علي بيکس با هما زرافشان، علي اشرف درويشيان، محمد شريف و فريبرز رئيس دانا درباره تحصن مقابل زندان اوين

* چند روز است كه تحصن كرده ايد؟

- درويشيان: الان روز هفتم است كه ما در اينجا متحصن شديم. و روز چهارشنبه پيش يعني تقريباً اولين روز تحصن مان ساعت 5/3 بعد از ظهر به ما تذكر دادند كه اينجا نه ايستيد چون مثالي خيلي حاد است و مساله فوتبال هم الان هست و اينجور چيزها. كه ما قبول نكرديم و تا 5/4 ايستاديم و 5/4 با جمعي از دوستان به خانه يكي از دوستان رفتيم كه اونجا بيانيه اي بنويسيم كه در غياب ما 5 يا 6 نفر از دوستان ما را اينجا گرفتند كه خانم زرافشان هم جزوشان بود ولي ساعت 5/12 شب آنها را ول كردند. بعد از آن ديگر با ما كاري نداشتند و هيج مزاحمتي ايجاد نشده و ما مرتب اينجا بوديم. و جمعه پيش هم جمعيت زيادي اينجا آمدند. و سخنراني هايي ايراد گرديد. و اصلاً هيچ به اصطلاح حرفي هم راجع به وضعيت ناصر زرافشان تا به حال نگفتند و تصميمي نگرفتند . و ناصر زرافشان الان واقعاً وضع خوبي ندارد در زندان به خصوص كه بسيار مهم هست. و ناراحتي كليوي دارد. كه بهداري خود زندان هم تأييد كرده و گفته كه اين احتياج به معالجه دارد.

- هما زرافشان: روز اول تجمع (چهارشنبه) يك افسر با چند لباس شخصي برخورد تندي داشتند و تهديد كردند كه وسايلتان را جمع كنيد والا با شما برخورد خواهد شد. ولي خب تعداد جمعيت در آن موقع زياد بود (پنجاه الي شصت) نفر بوديم، يك گروه ثابت بودند از اعضاي كانون نويسندگان حضور داشتند طيف هاي مختلف مردم و تشكلها بودند و ما را حمايت مي كردند كه تهديد كنندگان با يك ماشين كنار خيابان مستقر شدند.
حدود ساعت شش يكي ديگر از افسران به ما مراجعه كرد و با خواهش و تمنا كه وسايلتان را جمع كنيد و از اينجا برويد . چون مشكل ايجاد مي شود. و ما تصميم گرفتيم كه براي اينكه شلوغ نشود (ما كه قصد اغتشاش نداشتيم) يك تعداد بروند و فقط خانواده دكتر با چند نفر ديگر بمانند چون ما اعلام تحصن كرده بوديم و با اين موافقت همه را فرستاديم تا از اين محيط دور شوند. و تعدادي باقي مانديم پس از آن تعدادي را دستگير كرده و توسط ميني بوس به اطلاعات نيروي انتظامي بردند و تا حدود 12 شب كه خود من هم جزوشان بودم نگه داشتند و بقيه را آزاد كردند . عكس و اثر انگشت گرفتند و يك سري بازجويي پس داديم برگه نوشتيم بعد هم ما را ساعت 12 آزاد كردند.
يك سري اطلاعات از ما گرفتند مشخصات گرفتند كه دليل اين تجمع چيست از ناصر زرافشان سوال كردند كه دليل محكوميتش چيه و براي چه محكوم شده از افراد خانوادش سوال كردند چه كساني هستند چند سال دارند سطح سوادشان چيه بعد از اين پلاكاردها سوال كردند از يك سري دسته جاتي كه با ما اظهار همدردي كردند سوال كردند كه آيا ما آنها را مي شناسيم چه قدر اطلاع داريم راجع به اين گروه هايي كه يا شما همكاري كردند براي همين. برخورد نيروي انتظامي طي بازداشت محترمانه بود.

* واكنش حكومت نسبت به تحصن مثبت بوده يا نه؟
- رييس دانا: اصلاً نه داده و حتي تظاهر هم مي كند كه با جمله هايي كه مي گويد ما بي اعتناييم (حكومت) بدمان هم نمي آيد كه بميرد (ناصر) يكي از مقامات قضايي گفته است كه عيبي ندارد كشته اش بشود مي آيد غذايش را مي خورد (رييس دادگستري استان تهران يا دادستان گفته است) يكي از اينها گفته يادم نمي آيد ولي قطعاً گفته است. منعكس شده بود. (مهم نيست اگر گرسنه بشوند مي آيند و غذا مي خورند) مثل اين كه با بچه يا با گربه طرف هستند اين نخوه برخورد كسي كه يكي از مسووليتهاي بالاي قضايي كشور را دارد نيست اون كه دست به اعتصاب غذا زده تنها ابزارش جانش است اون داره از تنها ابزارش استفاده مي كند كه از مرگ تدريجي خودش را نجات بدهد . اين بايد تكان بدهد جامعه قضايي كشور را ولي الان جامعه بيرون را تكان داده و دوستان او را، به هر حال ما از گذشته مي دانستيم كه در حاكميت عناصري هستند كه هميشه در صدد خراب كردن اوضاع هستند اين را مي دانيم الان دوباره بعضي از آنها چهره هايشان را نشان مي دهند.

- شريف: بنده به عنوان يكي از وكلاي دكتر ناصر زرافشان تا اين تاريخ كه در خدمت شما هستم هيچگونه تماس در رابطه با وضعيت آقاي دكتر با بنده انجام نگرفته و اگر چنانچه اقدامي صورت گرفته من در جريان نيستم فكر مي كنم كه مقامات محترم قضايي مقامات محترم مشمول زندان با توجه به اينكه گروهي از همفكران ايشون و ساير مردم در جلوي درب اصلي زندان اوين حضور دارند بدون ترديد مسوولين در جريان وضعيت آقاي دكتر ناصر زرافشان هستند ولي همينطور كه عرض كردم تا من مخاطب مسوولين زندان قرار نگرفتم.

- هما زرافشان: تا به حال قوه قضاييه هيچ جوابي به ما نداده است . ما هم دنبال مدارك پزشكي آقاي دكتر را اعم از آزمايشات خون و ادرار و سونوگرافي و اظهار نظرات پزشكي را در اختيار قوه قضاييه قرار داديم. كه از طريق رييس زندان در اختيار دادستاني قرار گرفته است كه همه مدارك موجود است. و عيد هم كه همسرم در مرخصي بود با آقاي مرتضوي تماس گرفتم ايشان گفتند مدارك را بدهيد ما پيگيري مي كنيم. ولي متأسفانه تا بحال هيچ اقدامي صورت نگرفته است. مستقيما با من از جاي خاصي تماس گرفته نشده است يا از جانب حكومت . ولي شنيدم كه اقاي كروبي نامه اي به آقاي خامنه اي نوشته اند و درخواست آزادي دكتر زرافشان و آقاي گنجي را كرده اند. در همين حد.

* حركت هاي سازماندهي شده بيشتر از حركت هاي فردي مورد قهر حكومت واقع مي شوند. به نظر مي رسد نحوه برخورد حكومت با اين تحصن از روي تساهل و مدارا بوده علت آن چيست؟

- رييس دانا: يه مقداري كه ظاهراً به خاطر انتخابات است ولي تغيير رفتار نيست در عين حال آنها (حكومت) مي دانند كه اينها (متخصصين) حاضرند كشته شوند. يعني در واقع آنها (حكومت) مي دانند آنها مي دانند كه ما هم از خان گذشته ايم. يعني وقتي كه عاشق آزادي هستي هيچ كاري نمي تواني بكني ، شغلت، فعاليت با آزادي بيان مرتبطه وقتي كه بهترين رفيقت بهترين خاطرات زندگي ات دارد جلوي چشمانت ذره ذره آب مي شود و مي ميرد وقتي كه به مرحله اي از آگاهي و مسووليت رسيدي كه نمي تواني بدون خوشبختي ديگران احساس خوشبختي بكني بوني كه موضوع را در جمعي كه اون موضوع كاملاً حيثيتي مي كنند و شما را مي كشانند به مرحله نهايي برخورد حيثيتي اينها آمده اند همه كار بكنند به اين ترتيب اون اون تساهل را از يك طرف ما هم مي دانيم كه اين طرف حال ممكن است كه شكستشون بدي بمب بندازي توشون پراكنده شون كني ولي در دور بعد جمله ؟ متوجه آنها مي شود اين حمله، حمله فيزيكي يا خشونت بار و غيره نيست اين در واقع واكنش اجتماعي و واكنش مردمي است اما از طرف ديگه از يك سو جمع شدن 20 تا نويسنده را ريختند و به هم زدند بعد از سوي ديگر مي گويند تشكل ايد. شنيدي كه يك نفر رفت گواهينامه بگيره به او ندادند رفت پشت فرمان نشست پليس گفت گواهينامه اتو بده گفت دادي كه بگيري الان تو تشكل دادي كه الان يه كاري روبگي كه تشكله با دعوا كه كاري نمي شه دروغ هم مي گن آقايون را گرفتند پرونده داريم تو كلانتري بعد مسوولين قضايي ميان مي گن هيچ كس را دست گير نكردند خوب وقتي كه يه همچين واكنشي را تو مي توني با شما انجام مي ده يك نفر مي دويست هزار يا من توي جامعه ام اعتبار دارم محبوبيت لازم را دارم من مي توانم بگم مردم بشينيد آروم باشيد مسئله داره حل مي شه مي تونم بي تفاوت باشم مي تونم تحريك كنم منو دارن به كدوم سمت مي كشن.

- شريف: خدمت حضرت عالي عرض كنم كه من فقط با ادبيات حقوقي آشنا هستم. و بنابراين در رابطه با مسايل سياسي وارد نمي شوم و يا اينكه صلاحيتش را ندارم وارد شوم. اينكه آقايان مسوولين محترم قضايي چه واكنشي را انجام مي دهند ضروري ندارد كه حتماً من را بعنوان يكي از وكلا در جريان قرار بدهند و علي الاصول با توجه به اينكه آقاي دكتر ناصر زرافشان در معرفي توجه نهادهاي حقوق بشر در ؟ جهان هستند و نهادهاي حوق بشري قضيه را پيگيري مي كنند به ويژه در آستانه انتخابات علي الاصول منطق ايجاب مي كند كه مسوولين محترم واكنش نشان بدهند. و به خواسته هاي منتهي به اعتصاب آقاي دكتر توجه بكنند و مسأله به شكلي مطلوب و مناسب با اين وضعيت خطير از سوي آقايون صورت بگيرد.

- هما زرافشان: انعطاف حكومت به نظر من به دليل نزديكي انتخابات مي تواند موثر باشد آيا بعد از انتخابات هم همينطور خواهد بود؟ مسئله زرافشان و گنجي يك مسدله بين المللي شده تشكل هاي داخل و خارج كانون وكلاي بدون مرز همينطور گروه هاي فعال سياسي داخل و خارج كشور رو اين قضيه خيلي تاكيد دارند به همين دليل شايد حكومت نمي تواند به راحتي با آنها برخورد كند كما اينكه زنداني هاي سياسي ديگري نيز هستند كه در شرايط گنجي و زرافشان هستند و كسي از آنها خبر ندارد

- درويشيان: همين كه تجمع ما را اغلب تكذيب مي كند و همين به اصطلاح به آن نمي دهند و رسانه هاي داخل ايران خبر هاي مارا منعكس نمي كنند فكر مي كنم حكومت فكر مي كند مساله پراهميتي نيست برايش و اشتباه هم كند.
در ضمن حكومت هم در جاهاي مختلف عكس العمل هاي مختلف دراد همه جا يك جور عمل نمي كنند. شايد بخاطر فشارهايي است كه مجامع بين المللي وارد آرده اند به حكومت به خاطر ناصر زرافشان. پزشكان بدون مرز – خبرنگاران بدون مرز جامعه جهاني حقوق بشر و خيلي از جوامع ديگر و اعتراض هايي كه كرده اند اعتصاب غذاهايي كه در خارج كشور در جاهاي مختلف در كشورهاي مختلف به خصوص فرانسه، كانادا و نروژ شده تا جايي كه خبر دارم. شايد به خاطر اين است كه الان كاري به ما ندارند.

* به خاطر فشارهاي بين المللي يا انتخابات؟

- درويشيان: ممكنه اينم باشد . گويي كه خوب تجمع خانم ها در مقابل دانشگاه تهران ديروز يكي از نمونه هايش بود كه آمدند و از فرصت استفاده كردند و شعارهايشان را دادند و خواسته هايشان را اعلام كردند.

* نهادهاي حقوق بشري و اپوزيسيون با اين مسئله چگونه برخورد كردند؟

- رييس دانا: البته افكار عمومي خارج افكار عمومي جهاني مهمتره تا فشارهاي اپوزسيون . بنابراين اپوزسيون خارج از كشور تا آنجايي كه به سلطنت طلبها مربوط مي شه شما مي بينيد كه از صد نفر كه نام مي آورند يك بار از زرافشان هم نمي آورند اونا دنبال كساني هستند كه به نوعي از سلطنت به نوعي از سلطه آمريكا به نوعي از ارتش ايالات متحده راه را باز كنه اصلاً زرافشان سابقه مبارزات ضد امپرياليستي داره. ناصر بدعتش روحش تمام بچه هايي كه اينجا مي بينيد چند ضد امپرياليست اند ضد نفوذ آمريكا هستند بارها اعلاميه همين كار را اگه اولين سرباز آمريكايي باشه همين كار را با صدبرابر ؟ انحام خواهيم داد بنابراين آنها مي دانند بنابراين نمي توانم بگم اونا اپوزسيون خارجي سلطنت طلب آقاي پسر شاه هم كه رفته آنجا آن كارها را كرده هزار تا كار ديگه مي توانست بكنه حالا سمبليك رفته اونجا نشتسته يعني يك كار خودنما كار داره مي كنه به نمايش صد تا كار ديگر هم مي توانست بكند اما ناصر جز جونش هيچ چيزي را نداره كه از دست بده .اون مي دونه كه در اينجا چپ مسله اش اينه كه سرمايه ها و ثروت ها بايد عادلانه در مملكت توزيع بشه . اون آگاهي اش به حد كافي است يك مورد پيدا كنند كه من را به خارج از كشور مربوط كنند يكي از اينها را (متحصنين) اگر مي توانند به خارج بچسبانند اگر مي توانستند كرده بودند اگر موردي بود مرا جلوي اين آفتاب كباب كرده بودند. ما را كه نمي توانند به جايي بچسبانند اما اگر به افكار عمومي جهان مي گويند بله افتخار مي كنم اگر به اتحاديه جهاني كارگران مي گويند بله عضوش هستم به جنبش ضد جهاني سازي مي گن عضوش هستم به جنبش هاي جهاني چپ مي گويند عضوش هستم به جنبش ضد امپرياليستي و ضد صهيونيستي مي گويند بله عضوش هستم و افتخار مي كنم باهاشونم . اوناها هم دارند دفاع مي كنند يعني ارزش اين همه مبارزه اي كه ما با دشمن كرديم كنار مي گذارند و رفيقمون جلوي چشممون آب مي شه و مي ميره مي دونن كه سفارت و همون جايي را كه خانه كارگر براي خودش گرفته همون جايي كه الان سفارت فلسطين هست فاتحش من ناصر هستيم. مي دونن چقدر نيرو از دست داديم. چقدر عضو از دست داديم. چقدر لطمه خورديم. اينه پاداش آخر كارمون اينجوري دارن مي كنن. ما كه ديگه احساساتي نمي شيم كه حالا اگر يك كسي يا جاسوسي از خارج اومد و گفت من مي خوام ياري تان بكنم ما هم بگيم يا علي غرقش كن منم توش. ما كه اين كار را نمي كنيم. ما كه وطنمون رو از دست نمي ديم. ما كه اراده مردم رو نابود نمي كنيم. ولي بدونه كسي كه حرف منو مي شنوه مسوول تمام اين كارهايي كه پيش مي ياد مسوولين خودشان هستند . حتي مسوول اين بمب گذاري ها همون كساني هستند كه مردم را كتك مي زنند از يك جا مي يان از يه ريشه اند هموني كه ناصر رو داره شكنجه مي ده ناصر رو داره مرگ تدريجي مي ده از يك قماشند. حالا جريان خارجي هم داره از اين موضوع حمايت مي كنه (از معترضين به حبس ناصر) احتمالاً همان امپرياليست ها هستند، احتمالاً همون كساني هستند كه مي خوان فشار بيارن و از آقايون امتياز بگيرن وطن رو بدن به نابودي، امروز عضو تجارت جهاني مي كنن پس فردا بخاطر انرژي اتمي فشار ميارن پس اين فردا مي گن اون رييس جمهور بشه بعد مي گن اون يكي بشه همان ها هستند.
درويشيان: همانطور كه گفتم در خارج از كشور تمام نهادهاي حقوق بشري مجهز شده اند عملاً نامه نوشته اند درخواست ازادي ناصر زرافشان را كرده اند. ولي ديگر نهادهاي داخل كشور هميشه همينطور بوده اند نسبت به نيروهاي دگرانديش. ناصر زرافشان يك دگرانديش است و بنابراين ما هميشه در بوته فراموشي نگاه داشته شده ايم و نسبت به ما توجهي نداشته اند.
و از طرفي هم اگر هم كاري بكنند شما از كجا مي فهميد. ما از كجا مي فهميم رسانه ها كه گزارش نمي دهند. سايتها و خبرگزاري ها نمي خواهند منافع خودشان را به خاطر ما به خاطر يك دگرانديش دچار مخاطره كنند.

- شريف: به اين معني كه يقيناً پديده اي كه ما اسمش را مي گذاريم اپوزيسيون و حمايت كردند يا توجه نشان دادند به پرونده آقاي دكتر ناصر زرافشان اعم از نهادهاي داخلي و خارجي بنده سپاسگذارم ولي به عنوان يك تحصيلكرده حقوق و به عنوان وكيل آقاي دكتر زرافشان بيشتر توقع دارم كه نهادهاي حقوق بشري به اين قضيه توجه نشان بدهند. در حالي كه به نظر بنده من به برخورد نهادهاي حقوق بشر توجه دارم كه غيرسياسي هستند. من جمله سازمان ديدبان حقوق بشر. عضو بين الملل اينها مورد توجه بنده هستند.

- هما زرافشان: داخل كشور كانون مدافعان حقوق بشر و كانون وكلا هم طي اطلاعيه اي خواستار آزادي آقاي زرافشان شدند و همينطور بستري شدنش براي مداوا در خارج از زندان . در خارج از كشور هم گروه هاي مختلفي با من تماس گرفتند كانون وكلاي بدون مرز و سازمان هاي پزشكي، جامعه پزشكي بين المللي تماس گرفتند و طي نامه اي به آقاي شاهرودي درخواست كردند كه از نزديك وضعيت پزشكي آقاي زرافشان را پيگيري كنند.

حرف آقاي دكتر شريف راجع به حمايت عملي بيشتر اپوزسيون نسبت به نهادهاي حقوق بشري درست است حمايت اپوزسيون خارج از كشور بيشتر بوده به خاطر مشكلاتي كه وجود دارد يا نمي تواند حمايت كند يا حمايتشان ضمني است.جريانهاي ملي و مذهبي هم از ما حمايت كردند آقاي تقي رحماني پبش ما آمدند و از ما حمايت كردند آقاي باقي بودند جبهه ملي آمد و آقاي ورجاوند همه حمايت كردند.

آقاي زرافشان هم عضو كانون نويسندگان هستند و هم عضو كانون وكلاي ايران و حمايت اين دو تشكل از ايشان حمايت صنفي است.

* اين حركت سازماندهي شده است يا خودجوش؟

- شريف: علي الاصول اشخاص حقوقي طبع كارشان ايجاب مي كند. كه تصميم گيري شان جمعي صورت بگيرد. بنابراين هر يك از اشخاص حقوقي با علي الاصول با تصميم گيري جمعي اين كار را انجام داده اند. ولي هركدام منفصل و با توجه به نهاد خودشان دارند عمل مي كنند علي الظاهر.

اشخاص حقوقي هم كه تصميم گيري فردي مي كنند. بنابراين همانطور كه عرض كردم. طبع كار اشخاص حقوقي ايجاب مي كند كه تصميم گيري جمعي بكنند. و با تصميم گيري جمعي اقدامشان را انجام بدهند.

طبع كار اشخاص حقيقي اين است كه به طور فردي عمل بكنند و بنده از ظواهر قضيه اين را درك مي كنم. ولاغير.

* پس سازماندهي شده است.

- همينطور كه بنده عرض كردم ، بنده عرض نكردم حركت سازمان يافته است بلكه عرض كردم كه اشخاص حقوقي با تصميم گيري جمعي كار مي كنند . بنابراين سازمان يافته بودنش را نه در جريان هستم و ظواهر امر هم نشان مي دهد كه اين جور سازمان يافتگي وجود ندارد.

كانون نويسندگان ايران كه آقاي دكتر عضوش هستند تا به حال بيانيه در اين مورد صادر كردند كانون مدافعان حقوق بشر هم كه بنده عضوش هستم و سركار خانم شيرين عبادي هم رياستش را بر عهده دارند در نشست هفتگي مان كه روز شنبه صورت گرفت در اين رابطه اقدام صورت داد در عين حال اعضاي شوراي عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر منجمله جناب آقاي دادخواه، جناب آقاي سلطاني، جناب آقاي سيف زاده هم به عنوان اشخاص حقيقي حضور پيدا كردند و يا همينطور كه ملاحظه مي فرماييد آفاي دادخواه هم اينجا حضور دارند از ساير تشكلها بنده اطلاعي ندارم . ببخشيد كانون وكلاي دادگستري هم به همين ترتيب عكس العمل نشان دادند .

* آيا تشكل هاي دانشجويي هم حمايت كرده اند؟

- اينجا من دانشجويان را جلوي در زندان اوين مي بينم ولي از اينكه مثلاً انجمن هاي اسلامي اقدامي كرده باشند بي اطلاع ام .

* مركز ثقل اين حركت با كدام گروه است؟

- هما زرافشان: مركز ثقل اين حركت كانون نويسندگان و جمعي از وكلاي كانون وكلاست و كانون مدافعان حقوق بشر است خانم عبادي آقاي دادخواه و فعالان سياسي

- درويشيان: نه. همه گروهها اينجا هستند. همه گروهها وانديشه هاي مختلف، كساني كه طرفدار ازادي هستند. گروهها – انجمن ها، كانون ها همه اينجا جمعند. فقط مختص كانون نويسندگان نيست.

اميدواريم كه مسوولين سرعقل بيايند و بدانند كه با چه فاجعه اي روبه رو هستند. و اگر ناصرزرافشان بميرد با چه مشكلاتي روبه رو خواهند شد. از لحاظ جهاني و از لحاظ داخلي. چون ناصر زرافشان يك پرونده ويژه اي را وكالت كرده و تمام دنيا مي دانند كه با شجاعت و از خودگذشتگي با اين پرونده رو به رو شده و مسايلي را در اين پرونده مطرح كرده كه كار هيچ وكيلي نيست. به جز او. و از آنجا كه اين پرونده در جهان معروف است و همه او را مي شناسند. من فكر مي كنم مرگ او ضرر بزرگي است براي جمهوري اسلامي.

* هدف از تحصن فقط براي آزادي زرافشان است يا آزادي ساير زندانيان سياسي را هم مي خواهند؟ و اگر براي زرافشان است حمايت صنفي و تشكيلاتي است يا سياسي؟

- شريف: بنده اهدافشان را نمي دانم بايد از خودشان بپرسيد.

- هما زرافشان: چون من و دوستان در جريان پرونده همسرم قرار داريم همسرم وكيل پرونده قتلهاي زنجيرهاي بوده و جرمش در واقع قبول اين وكالت بوده از روزي كه قبول كرده اين مسائل ومشكلات براي ما پيش آمده و پافشاري روي اين پرونده بوده و پرونده سازي هايي كه بعدا شده ما آنها را نمي پذيريم و چون دنبال عدالت بوده به بند و زندان گرفتار شده ما در درجه اول چون مسئله اش بيماري اش است مي خواهيم بيايد و مداوا شود و در درجه دوم اينكه سه سال از محكوميت خود را گذرانده يعني بي دليل ما و دوستانش در پي اين هستيم كه به هر حال تا آزاديش پيگير قضايا باشيم.

من به دنبال همسرم هستم خانواده هاي ديگري اينجا حضور دارند خانواده پيران و چند نفر ديگر به من تعلام حمايت كردند خانواده گنجي با من ملاقات داشتند اگر كسي واقعا پيگيرهمسرش يا فرزندش هست يا هر موردي كه دارند بايد خودشان اينجا حضور داشته باشند و خودش از طرف آنها صحبت كنه من مي توانم فقط راجع به همسر خودم صحبت كنم.

- رييس دانا: حمايت از زرافشان در درجه اول حمايت كانون از يك عضوش است. كانون وارد كارزار سياسي نمي شه به قدر كافي هم اعضايش سياسي بودند و هستند چون آدم آزاديخواه مبارز براي عدالت اجتماعي دلش مي سوزه وگرنه اون نظر مزخرف كه مي گه پولدارها آزاديخواه هستند را در اين سرزمين مثال عيني اش را ديده ايم چه كساني پشت روزنامه هاي آزاد هستند رفقاي اتاق بازرگاني، مشخص است. ما همه امون از اون نظر كه مي گوييد سابقه سياسي داريم چپ بوديم. ولي جمع شديم كه حزب درست نكنيم يك سنديكاي صنفي درست كنيم.
درويشيان: به طور كلي كانون به صورت وسييعتر و گسترده تري ؟ خودش را خواهد داد . و دفاع از آزادي زندانيان سياسي و دفاع از همه زندانيان سياسي خواهد كرد. و وقتي هم بيايند بدهد همه را نام خواهد برد. تمامي كساني كه به خاطر عقيده شان در زندان هستند كساني كه به خاطر انديشه شان و به خاطر قلمشان محبوس شده اند. و بنابراين تحصن تنها براي ناصر زرافشان نيست گرچه ناصر زرافشان عضو كانون نويسندگان است و مدتي هم جزو هيأت دبيران كانون بوده .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

* هدف صرفاً زرافشان است؟

- البته ما تحصن كرديم به خاطر وضع حادي كه براي اقاي دكتر پيش آمده است . بنابراين ما اينجا نشستيم كه به خواسته هاي دكتر ناصر زرافشان رسيدگي بشود . و او را بفرستند براي معالجه و از زندان آزاد شود. و تا زماني كه اين خواسته ها برآورده نشود و تا زماني كه دكتر زرافشان بخواهد ما اينجا هستيم و در آينده هم اگر به خواسته هايش توجه نشود و او همچنان رو به مرگ برود ما اينجا اعتصاب غدا خواهيم كرد.

* تجمع را تا آزادي زرافشان ادامه خواهيد داد؟

- بله، صد در صد.

* اگر حكومت مقاومت كند.

- اگر مقاومت شود ما راههاي ديگري را در پيش مي گيريم اعتصاب غدا خواهيم كرد به دفتر سازمان ملل خواهيم رفت. و از تمام دنيا خواهيم خواست كه به وضع ما رسيدگي بشود.

* انتهاي اين حركت آزادي زرافشان است يا چيز ديگر.

- هما زرافشان: ما تصميماتمان را نمي توانيم از قبل اعلام كنيم براي يك هفته ديگه و يا دو روز ديكه چه تصميمي مي گيريم با توجه به شرايط كميته اي كه هست با توجه به روز تصميم گيري مي كنيم و ما اعلام كرديم كه در مرحله نخست اينجا تحصن كرديم و مراحل بعد مي تواند اعتصاب غذا باشد يا چيزهاي ديگه باشد كه الان نمي توانيم عنوان كنيم.

* در حمايت از زندانيان سياسي است يا فقط براي زرافشان؟

- تجمع صرفاً نسبت به پرونده دكتر ناصر زرافشان است فقط اين انگيزه را بنده حدس مي زنم ولي اهدافشان را بايد از خودشان بپرسيد.

* پس شما نمي گوييد ديگر.

- بلي، از خودشان بايد بپرسيد كه چه مي خواهند؟ و چه اهدافي را دنبال مي كنند.

* آيا كميته اي براي پيگيري وضعيت دكتر زرافشان تشكيل شده است؟

- هما زرافشان: ولله من بعنوان همسرش مسوول وضعيت جسمي اش هستم و نگرانش هستم و از هر طريقي كه بشود پيگيري خواهم كرد كه زودتر بتواند از زندان بيرون بيايد. ولي كميته اي كه خودش تعيين كرده براي بعد از جريان اعتصاب غذايش كه يك كميته پنج نفره است كه دو تا از وكلا هستند از كانون نويسندگان هستند و خود من هستم جزو اين كميته.

* و ساير اعضاي كميته.

- كميته اي كه تعيين شده خانم شيرين عبادي و آقاي دكتر شريف و آقاي درويشيان و اقاي سيف الله اكبري است ولي با توجه به اينكه خانم عبادي در مسافرت هستند دوستان ديگر و همكاران وكلا كمك مي كنند به كميته مثل آقاي دكتر مولايي و آقاي معزي هستند در كنار ما كميته را حمايت مي كنند و دوستان ديگري كه از كانون مدافعان حقوق بشر، آقاي دادخواه از روز اولي كه تحصن كرديم از اول صبح حضور داشتند و دنبال كار دكتر زرافشان و قضيه اعتصابشان بودند از گروه هاي مختلف از دفتر تحكيم وحدت از كانون نويسندگان ايران از تشكلهاي ديگر و خانواده هاي زنداني سياسي و از خانواده هاي شهداي زندانيان سياسي اظهار همدردي كردند و اينجا حضور پيدا كردند .

* وضعيت جسمي دكتر چگونه است؟

- هما زرافشان: خب وضعيتش را كه امروز ما دو سه نفر از وكلا رفتند تو و ملاقاتي داشتند با همسرم وضعيتش چندان رضايت بخش نديدند وضعيت جسمي ايشان رو به وخامت است مي گفتند فشار خونش قبلاً 15 روي 9 و نيم بوده و وزنش 74 كيلو كه الان 10 روي 6 است و وزنشان 69 كيلو است. ضربان قلبش رو به كاهش است و نبضش ضعيف شده و خونريزي داخلي معده داشته يعني من فكر مي كنم ادامه اين وضع با توجه به مشكلات قبلي كه داشته براي كليه ظرف شش ماه گذشته از بيماري حاد كليوي رنج مي برده و هنوز يعني وضعيت اعتصاب ادامه پيدا كنه برايش خيلي خطرناك است .

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24537

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفتگوي علي بيکس با هما زرافشان، علي اشرف درويشيان، محمد شريف و فريبرز رئيس دانا درباره تحصن مقابل زندان اوين' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016