دوشنبه 6 تیر 1384

نام هايى براى كابينه احمدى نژاد، ايران

گمانه زنى درباره كابينه احمدى نژاد يكى از موضوعات مورد توجه نمايندگان و خبرنگاران بود. براساس اظهارات منابع پارلمانى برخى از نمايندگان مجلس هفتم عضو دولت آينده خواهند بود. الياس نادران، فاطمه آجرلو، حسن سبحانى و احمد توكلى نمايندگانى هستند كه احتمال مى رود در رأس وزارتخانه هاى بازرگانى، اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه ريزى قرار گيرند. همچنين براساس يك خبر ديگر اميررضا خادم عضو كميسيون فرهنگى مجلس به عنوان معاون رئيس جمهورى به رياست سازمان گردشگرى و ميراث فرهنگى منصوب خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

علاوه براين منابع پارلمانى از احتمال انتقال اعضاى ديگر جناح اكثريت نظير حسين مظفر، عماد افروغ، عباسپور، حاجى بابايى به كابينه احمدى نژاد خبر مى دهند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نام هايى براى كابينه احمدى نژاد، ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016