جمعه 10 تیر 1384

آمریکا در باره سفر به ایران به شهروندان خود هشدار داد، راديو فردا

در حالیکه برخی از گروگانهای سابق، محمود احمدی نژاد، رئیس منتخب جمهوری اسلامی را یکی از عناصر مرتبط با اشغال سفارت آمریکا در تهران معرفی کردند، و دولت آمریکا تحقیق در باره نقش احمدی نژاد در گروگانگیری از سفارت خود در تهران را شروع کرد، وزارت امورخارجه آمریکا به شهروندان این کشور هشدار داد از سفر به ایران بپرهیزند. وزارت امورخارجه آمریکا یادآوری کرد که براثر ادامه تشنج به خصوص در مرزهای عراق، شهروندان آمریکائی در خطر آزار دیدن یا ربوده شدن جای گرفته‌اند، و برخی از شهروندان ایران و و برخی از عوامل حکومت، همچنان در حالت خصومت با آمریکا وآمریکائیان برجای مانده اند.
عليرضا طاهري
----------------------------

علیرضا طاهری (رادیوفردا): اخطار علیه سفر به ایران در حالی داده شد که شماری از دیپلمات‌های آمریکائی به گروگان‌گرفته‌شده در تهران، در پائیز سال 1358، تقریبا یک سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، محمود احمدی‌نژاد رئیس منتخب جمهوری اسلامی را متهم کردند که یکی از دانشجویان پیرو خط امام و در نتیجه، یکی از همان گروگان‌گیرهای انقلابی بوده است.
جمهوری اسلامی این اتهام را بی‌پایه دانست و محسن میردامادی یکی از رهبران دانشجویان گروگان‌گیر نیز گفت محمود احمدی‌نژاد، رئیس منتخب جمهوری اسلامی، هرگز در شمار دانشجویان پیروخط امام نبود. با این حال شماری از نزدیکان گروگان‌های آمریکائی با اطمینان می‌گویند گروگانگیرها محدود به دانشجویان پیرو خط امام نبودند و محمود احمدی‌نژاد می‌تواند یکی از پاسداران غیرخط امامی گروگانگیرهای آمریکائی بوده باشد.

همزمان وزارت امورخارجه آمریکا تاکید کرد که اخطار به شهروندان آمریکائی برای پرهیز از سفر به ایران با اتهامی که گروگان‌های سابق آمریکائی به رئیس منتخب جمهوری اسلامی، محمود احمدی‌نژاد ایراد کردند، ارتباطی ندارد.

وزارت امورخارجه آمریکا با صدور این اخطار یادآوری کرد که براثر ادامه تشنج به خصوص در مرزهای عراق، شهروندان آمریکائی در خطر آزار دیدن یا ربوده شدن جای گرفته‌اند. بر پایه همین اخطار، تشنج ناشی از اوضاع جاری در عراق، برشدت تهدید بالقوه شهروندان ومنافع آمریکا در خاورمیانه به وسیله کسانی که با سیاست‌های آمریکا مخالفند، افزوده است.

در همین اخطار یادآوری شده است که شماری از عوامل حکومت جمهوری اسلامی، و نیز شماری از مردم ایران، همچنان در حالت خصومت با آمریکا و شهروندان آمریکائی بر جای مانده‌اند و در نتیجه همین خصومت، خطر آزاردیدن و ربوده شدن آمریکائیان در ایران شدت گرفته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گفته وزارت امورخارجه آمریکا، بخش‌هائی از ایران، از جمله استان بلوچستان وسیستان، در مرز پاکستان و افغانستان، و استان شمالی غربی کردستان ایران در مرز عراق مناطق امنی به شمار نمی‌روند. آمریکا در سال 1358 به دنبال اسارت 52 دیپلمات خود در تهران، روابط دیپلماتیک خود را با حکومت ایران قطع کرد. واشنگتن و تهران از آن زمان تاکنون همچنان روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آمریکا در باره سفر به ایران به شهروندان خود هشدار داد، راديو فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016