جمعه 10 تیر 1384

گزارش ايرنا از مذاکرات حدادعادل در بلژيک

تحكيم روابط ايران وبلژيك مورد تاكيد قرارگرفت

تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۴/۱۰‬

دكتر "حدادعادل " رييس مجلس شوراي اسلامي پنجشنبه شب در نخستين روز سفر خود به بلژيك با" گي ور هوفشاد " نخست وزير بلژيك ديدار و گفت وگو كرد و تحكيم مناسبات دو كشور را مورد تاكيد قرار داد.

به گزارش اداره كل بين‌الملل و تشريفات مجلس شوراي اسلامي ، دكترحداد عال در اين ديدار با اشاره به رابطه تاريخي دو كشور و رشد وتحول آن در سالهاي اخير گفت : جايگاه مهم كشور بلژيك درفعاليتهاي بين‌المللي و همچنين وجود مقر اتحاديه اروپا در بروكسل ازيك طرف ونقش مهم وسازنده جمهوري‌اسلامي ايران درايجادصلح وثبات درمنطقه خاورميانه از سويي ديگر ايجاب مي‌كند تا ينگونه رفت وآمد هابيشترانجام شود وخوشبختانه درماههاي اخير مقامات دو كشور دراين زمينه فعال بوده‌اند.

حدادعادل يادآور شد اين نخستين سفر اروپايي من به عنوان رييس مجلس درشرايطي صورت مي‌پذيرد كه چند روزي از انتخابات رياست جمهوري سپري شده است ،انتخاباتي كه يكي ازنمايشهاي باشكوه مردمسالاري درآسيا و خصوصا ميان كشورهاي اسلامي بود.

وي افزود: باوجود تبليغات فراوان درخارج از كشور براي عدم شركت مردم درانتخابات ، اين حركت باحضور هشت كانديدا از سلايق مختلف سياسي ودرمحيطي آزاد ملت ايران در دوهفته پياپي وهربار باحضور سي ميليون صورت گرفت. مردم ما بارديگر نقش خودرادر تحكيم مردمسالاري ايفا كردند كه اين نشاندهنده رشد وپيشرفت سياسي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در كشور مااست .

رييس مجلس شوراي اسلامي باتاكيد براين نكته كه سياست جمهوري اسلامي ايران تنش زدايي وگسترش روابط با كشورهاواتحاديه اروپايي است گفت : در آينده نيزسياستهاي دولت آقاي خاتمي دراين زمينه ادامه خواهد داشت ومجلس شوراي اسلامي نيز دراين زمينه حمايت لازم رابه‌عمل خواهد آورد.

وي افزود: تقويت اتحاديه اروپا مي‌تواند ازتك قطبي شدن جهان و يك جانبه گرايي جلوگيري كند.

حدادعادل درخصوص مسائل هسته‌اي گفت : خوشبختانه پس از چند دور مذاكره باسه كشور اروپايي وبازرسي‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي زمينه براي دستيابي به توافق آماده شده است وماهمانگونه كه بارها اعلام كرده‌ايم دراين خصوص به دو اصل استفاده صلح آميز ازانرژي هسته‌اي و همچنين اعتمادسازي براي ايجاد اطمينان درجامعه بين‌المللي وعدم استفاده نظامي ازاين فناوري تاكيد مي‌كنيم .

وي اظهار اميدواري كرد باتوجه به امضاي قراردادهايي درخصوص انتقال گاز ‪ CNG‬به اروپا بزودي اين پروژه عملياتي شود.

رييس مجلس شوراي اسلامي درپايان آمادگي مجلس شوراي اسلامي رابراي تصويب قوانين لازم براي توسعه روابط در زمينه‌هاي مختلف بااتحاديه اروپايي وبويژه بلژيك را به اطلاع نخست وزير بلژيك رساند.

اقاي گي ورهوفشادنخست وزير بلژيك باابرازخرسندي ازروابط روبه رشد دو كشورگفت : درسالهاي اخير بويژه دوسال گذشته پيشرفتهاي خوبي در روابط ايران واتحاديه اروپا بوجود آمده كه اميدواريم ادامه داشته باشد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود: اتحاديه اروپا حقوق ايران رادر استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي را به رسميت مي‌شناسد ودراين خصوص لازم است تضمين‌هاي عيني نيز وجود داشته باشد.

نخست وزير بلژيك درباره همكاريهاي اقتصادي خاطرنشان كرد اجتناب از اخذ ماليات مضاعف وسرمايه‌گذاري مشترك موضوعات مهمي هستند كه اميدواريم در آينده نيز دراين خصوص به توافق برسيم وپارلمان نيز نقش مهم خود را دراين زمينه ايفا كند.

وي ابراز اميدواري كرد باحضورهيات‌هاي اقتصادي وصنعتي درآينده نزديك در تهران موضوعات مورد علاقه براي همكاري مشخص شود تاراههاي توسعه مناسبات اقتصادي بيش از پيش فراروي مسوولين دو كشور قرار گيرد.

" غلامعلي حداد عادل" رئيس مجلس شوراي اسلامي و هيئت همراه عصر پنجشنبه پس از ورود به بروكسل پايتخت بلژيك از سوي چند تن از مقامات پارلماني اين كشور مورد استقبال قرار گرفت .

وي كه به دعوت رسمي همتاي بلژيكي خود به اين كشور سفر كرده،قرار است با "هرمان دو كرو " رييس مجلس نمايندگان بلژيك و ديگر مقامات عالي‌رتبه اين كشور ديدار و درباره راه‌هاي توسعه روابط دو جانبه و پارلماني گفت وگو كند.

وي همچنين قرار است در اين سفر سه روزه با مقامات اتحاديه اروپا نيز ديدار و گفت وگو نمايند.

اين نخستين سفر رييس قوه مقننه ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي به بلژيك است.

حداد عادل را در سفر به بلژيك سه تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسئولان وزارت امور خارجه همراهي مي‌كنند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش ايرنا از مذاکرات حدادعادل در بلژيک' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016