جمعه 10 تیر 1384

لايحهء "دفاع از آزادیِ ايران" در کنگرهء آمريکا از پشتيبانیِ بيشتری برخوردار می شود، صداي آلمان

از مدت ها پيش در مجلسِ نمايندگانِ آمريکا لايحه ای در دستور رسيدگی قرار داشت که از سوی نمايندگان محافظه کار مطرح شده و هدف آن فشار به دولت آمريکا برای تغيير رژيم در ايران بود. در روزهای اخير که شايعات و اتهاماتی داير برشرکتِ رييس جمهور تازهء ايران در واقعهء گروگان گيریِ سفارت آمريکا در سال ۱۹۷۹ در رسانه ها منعکس شده، اين لايحه نيز جان تازه ای گرفته و حمايت تعداد بيشتری از نمايندگانِ کنگره را جلب کرده است.

يکی از نمايندگانِ سرشناسِ مجلس نمايندگانِ آمريکا ديروز به خبرنگاران گفت: «اکنون وقت آن رسيده که احمدی نژاد و رژيم ايران بهای رفتار شرم آور خود را بپردازند.» اين نماينده، خانم ايليانا رُز لی تی نن (Ileana Ros-Lehtinen) از حزب جمهوری خواه است. او رييس بخشِ خاورميانه و آسيای مرکزیِ کميتهء روابط بين المللی درمجلس نمايندگان است. در ژانويهء گذشته خانم ايليانا رُز لی تی نن لايحه ای را به مجلس برد به نام «دفاع از آزادیِ ايران» (The Iran Freedom Support Act) ، که به گفتهء او هدف اش خنثا کردن خطرِ رژيم ايران و حمايت سياسی و مالی از سازمانهای مدافعِ دموکراسی در داخل و خارج ايران است.

خانم ايليانا رُز لی تی نن، که بخشی از ايالت فلوريدا را در کنگرهء آمريکا نمايندگی می کند، متولد کشورِ کوبا است که پس از انقلاب کمونيستی در اين کشور در کودکی به همراه خانواده اش به آمريکا مهاجرت کرد. او در سال ۱۹۸۹به عنوان نخستين زنِ اسپانيايی تبار و نخستين کوبايی- آمريکايی به کنگرهء آمريکا راه يافت. اين خانمِ نماينده، از هواداران مهم سازمان مجاهدين خلقِ ايران است و مدت زيادی است با وزارت امور خارجهء دولت آمريکا درگيرشده تا مجاهدين را از فهرست سازمانهای تروريستی خارج کند. او دوسال پيش در مصاحبه ای گفت: «مجاهدين از هواخواهان آمريکا هستند و می توانند در نبرد ما با تروريزم کمک مان کنند. مجاهدين خلق از سازمان های پيشرويی است که در آينده دولتی سکولار را در ايران بر سرکار خواهد آورد.» يکی ديگر از حاميان مهم اين لايحه و سازمان مجاهدينِ خلق، آقای جان بولتون است که اخيرن از سوی جورج بوش نامزدِ مقام سفير آمريکا در سازمانِ ملل شده است.

لايحه «دفاع از آزادیِ ايران» تا همين چند روز پيش پيش مسکوت مانده بود زيرا دولت بوش از نمايندگان تقاضا کرده بود فرصت دهند تا مذاکراتِ ديپلماتيکِ اروپايی ها به انجامی برسد. همينطور احتمال داده می شد با انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی به رياست جمهوری ايران، دولت بوش بتواند از راههای مسالمت آميز اهداف خود را جلو ببرد. اما پيروزیِ محمود احمدی نژاد اين معادلات را به هم زد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ديروز و امروز که شايعات و اخبار مربوط به شرکتِ رييس جمهور تازهء ايران در واقعهء گروگان گيریِ سفارت آمريکا در سال ۱۹۷۹ در رسانه ها انعکاس وسيع يافته، تعدادِ مدافعان لايحهء «دفاع از آزادیِ ايران» در مجلس نمايندگان به ناگهان به سيصد نفر رسيد و حال فشار برای تصويب آن قوت بيشتری گرفته است.

به گفتهء سناتور ريچارد لوگر که با خانم کانداليزا رايس در اين مورد مشورت کرده، وزارت امور خارجه هنوز حاضر نيست راه حل ديپلماتيک را به تمامی کنار بگذارد. اما با بالا گرفتن حمايت از سياست «تغيير رژيم» در کنگره، فشار بر وزارت امور خارجه نيز بالا خواهد گرفت.

گذراندنِ اين لايحه از دو مجلس نمايندگان و سنا هدفی است که در ماههای آينده محافظه کارانِ کنگره و ستادهای فکری و ايدئولوژيک نظير «کميتهء تعيين سياست برای ايران» (IPC) و «کميتهء روابط عمومیِ آمريکا و اسراييل» (AIPAC) به طور فعال دنبال خواهند کرد.

عبدىکلانتری، نيويورک

Copyright: gooya.com 2016