دوشنبه 20 تیر 1384

برادر منوچهر محمدي: برادرم اعتصاب غذا را آغاز كرد، مدير كل زندان‌هاي استان تهران: هيچ زنداني‌اي غير از گنجي در اعتصاب غذا نيست، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


در حالي كه برادر منوچهر محمدي از آغاز اعتصاب غذاي وي خبر داد، مدير كل زندان‌هاي استان تهران هرگونه اعتصاب غذاي زندانيان غير از اكبر گنجي را تكذيب كرد.

رضا محمدي طي تماس با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مدعي شد: مسوولان زندان، مانع مرخصي استعلاجي برادرم مي‌شوند؛ به همين دليل منوچهر محمدي، اعتصاب غذاي نامحدود خود را آغاز كرده است تا بدين وسيله شايد به گفته‌ي خود بتواند از حقش دفاع كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين در حالي است كه سهراب سليماني، مدير كل زندان‌هاي استان تهران در گفت‌وگو با ايسنا، هرگونه اعتصاب غذاي اين زنداني و زندانيان ديگر را تكذيب و تاكيد كرد كه غير از اكبر گنجي هيچ يك از زندانيان در اعتصاب غذا به سر نمي‌برند.

Copyright: gooya.com 2016